Javni poziv – Osnovna obuka službenika/ca za mlade

Osnovna obuka i certificiranje službenika/ca za mlade iz BiH

Javni poziv 17.01.0-N2.1-4601

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za Osnovnu obuku službenika/ca za mlade, koji će biti otvoren do 27. aprila 2020. godine.

Kompletan tekst javnog poziva za FBiH moguće je preuzeti OVDJE, a za RS OVDJE.

Prijavni obrazac za oba poziva možete preuzeti OVDJE.

Kriteriji za prijavu

Na javni poziv mogu se prijaviti:

  1. državni službenici/e koji rade s mladima na općinskom/opštinskom, gradskom i kantonalnom nivou,
  2. druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.

Potrebna dokumentacija

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju

  1. popunjen prijavni obrazac (dostupan na OVOM linku),
  2. ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu obrazovanja,
  3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
  4. prijava mjesta prebivališta (original ili ovjerena kopija),
  5. pisano odobrenje za pohađanje obuke rukovodioca/teljice organa uprave (opcija1: ovjeren prijavni obrazac od strane nadležne osobe, opcija 2: poseban dokument s odobrenjem).

Prijava

Sva navedena dokumentacija treba pristići najkasnije do 27. aprila 2020. godine poštom ili lično na adresu:

Institut za razvoj mladih KULT

17.01.0-N2.1-4601

4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

NAPOMENA:

Da bi aplikacija bila potpuna, aplikanti/ce se moraju prijaviti i preko online prijavnog obrasca najkasnije do 27. aprila 2020. godine do 16.00 sati, bez popratne dokumentacije.

LINK za prijavu je: https://mladi.org/myURL/obukaszm2020

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati.

Trajanje obuke

Obuka traje od maja do novembra 2020. godine, uključujući i završni ispit. Dodjela certifikata polaznicima obuke, koji je uspješno završe. planirana je 5. decembra 2020. godine.

NAPOMENA:

Kandidati/kinje koji su ranije pohađali Osnovnu obuku službenika/ca za mlade Instituta za razvoj mladih KULT, a nisu je do kraja završili, imaju mogućnost pohađati samo propuštene teme i module, te polaganje ispita u skladu s Pravilnikom. Ovi kandidati/kinje trebaju se uredno prijaviti na javni poziv, s tim da u prijavnom obrascu u dijelu ‘Iskustvo u radu s mladima’ trebaju navesti koje su module pohađali i kada.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Rad s mladima

Future 4 YouTH: Za bolje društvo i podršku mladima!

Da su programi usmjereni na mlade koji teže da integriraju učenje o...

Lokalne građanske inicijativeRad s mladimaUMID

Mladi lideri u zajednici: Susreti koji grade mostove među mladima

Polaznica obuke “Uči, Misli i Djeluj!” Amina Bašić, pokrenula je inicijativu pod...