Javni poziv FBiH – Osnovna obuka i certificiranje službenika/ca za mlade

Osnovna obuka i certificiranje službenika/ca za mlade FBiH – Javni poziv (17.01.0-N2.1-86)

Institut za razvoj mladih KULT uz suglasnost Federalnog ministarstva kulture i sporta svake godine raspisuje javni poziv za Osnovnu obuku i certificiranje službenika/ca za mlade.

Javni poziv se objavljuje na službenim stranicama Instituta i Federalnog ministarstva kulture i sporta, a provodi se prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade.

Javni poziv na obuku i certificiranje službenika/ca za mlade otvoren je do 1. augusta 2018. g.

Cijeli tekst javnog poziva se može preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac se može preuzeti OVDJE.

Kriteriji za prijavu

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. Državni službenici/e koji rade s mladima na općinskom, gradskom ili kantonalnom nivou,
  2. Druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.

Potrebna dokumentacija

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen prijavni obrazac (nalazi na web-stranici www.mladi.org).
  2. Ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu obrazovanja.
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija).
  4. Prijava mjesta prebivališta (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca).
  5. Pisano odobrenje za pohađanje obuke od rukovodioca/teljice organa uprave (opcija 1: ovjeren obrazac od nadležne osobe; opcija 2 : poseban dokument s odobrenjem).

Prijava

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 1. 8. 2018. g. poštom ili lično na adresu:

Institut za razvoj mladih KULT

17.01.0-N2.1-86

4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Napomena: da bi aplikacija bila potpuna, aplikanti/ce se moraju prijaviti i preko online prijavnog obrasca najkasnije do 1. 8. 2018. g. do 16:00 sati, bez popratne dokumentacije. Link za online prijavu je: https://mladi.org/myURL/obukaszm.

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati. Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene kandidate/kinje obavijestiti o ishodu, najkasnije do 15. 8. 2018. g.

Trajanje obuke

Obuka traje od novembra 2018. g. do septembra 2019. g., uključujući završni ispit i dodjelu certifikata.

Napomena: Kandidati/kinje koji su ranije pohađali Osnovnu obuku za službenike/ce za mlade Instituta za razvoj mladih KULT, a nisu je do kraja završili, imaju mogućnost pohađati samo propuštene teme i module, te polaganje ispita u skladu s Pravilnikom. Ovi kandidati/kinje trebaju se uredno prijaviti na javni poziv, s tim da u prijavnom obrascu u dijelu ‘Iskustvo u radu s mladima’ trebaju navesti koje su module pohađali, te trebaju dostaviti kopiju potvrde o pohađanju obuke.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *