Jačanje omladinskih struktura

Inicijativom Jačanje omladinskih struktura u BiH, između ostalog, jačamo krovne omladinske organizacije, kako bi samostalno i direktno mogle utjecati na poboljšanje položaja mladih u BiH. Institut za razvoj mladih KULT i Omladinski komunikativni centar iz Banje Luke (OKC) u tom procesu sarađuju sa entitetskim ministarstvima nadležnim za pitanja mladih i drugim organizacijama.

 

Saradnja se ogleda u zajedničkoj izradi strateških dokumenata prema mladima u BiH u skladu sa Zakonom o mladima FBiH (ZoMFBiH) i Zakonom o omladinskom organizovanju RS (ZoOORS). Institut i OKC će pružiti podršku i jačati kapacitete institucija vlasti kako bi pripremljeni dokumenti bili prilagođeni potrebama mladih i usmjereni ka rješavanju njihovih problema.

Ministarstva u Vladi FBiH s predstavnicima/ama Vijeća mladih FBiH rade na formiranju Savjet za mlade FBiH kao međuresornog radnog tijela. Osnovni zadatak ovog tijela jeste koordinacija i usaglašavanje obaveza FBiH prema mladima. Između ostalog, Savjet će pratiti provođenje ZoMFBiH, davati stručna mišljenja o uspjehu provođenja strategije prema mladima, sudjelovati u izradi programa djelovanja za mlade, predlagati odgovarajuća budžetska sredstva u skladu s politikom prema mladima FBiH.

Stručna podrška pruža se i Federalnom ministarstvu kulture i sporta (FMKS) u formiranju međuresorne radne grupe, koja prezentira položaj mladih u FBiH prema Parlamentu FBiH (na temelju Analize čiju je prvu verziju za potrebe FMKS izradio Institut), izrađuje planove i nastojanja vlasti (politiku prema mladima FBiH) te u okviru resornih ministarstava radi na izradi programa djelovanja prema mladima.

Službeni naziv inicijative: Jačanje struktura za osnaživanje i učešće mladih u BiH.

Projekt provode Omladinski komunikativni centar Banja Luka (OKC) i Institut za razvoj mladih KULT, uz finansijsku podršku Evropske unije u BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Kontakt:

Elma Bešlić
elma.beslic@kultbih.org

Dijana Olovčić
dijana.olovcic@kultbih.org

 

Projekt podržava: 

Europska unija


Projekt sufinansiraju:

Federalno ministarstvo kulture i sporta

grbbih

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske

600px amblem republike srpske

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Javni poziviUncategorized @bs

Dijalog mladih i vlasti Grada Bihaća: U susret Strategiji prema mladima

Grad Bihać u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Udruženjem “Centar...

Uncategorized @bs

Mladi su spremni aktivno raditi na rješavanju problema i izazova

Nakon Ljetnog kampa aktivizma u augustu 2023. g., Institut za razvoj mladih...

MentorstvoProcjena organizacijaUncategorized @bs

Institut kao mjesto inspirativnih posjeta, ljudi, druženja i učenja

Danas su nas posjetile predstavnice Udruženja građana Agora. U vrlo pozitivnoj i...

Ljudska pravaOrangeDayRad s mladimaUncategorized @bs

Kako se pridružiti inicijativi povodom 16 dana aktivizma?

Pridružite se izazovu #16Ku16dana, inicijativi kojom obilježavamo #16dana aktivizma protiv rodno zasnovanog...