Preko 60 organizacija na treninzima Snaga lokalnog u 2021. godini

U okviru aktivnosti Snaga lokalnog (eng. Localworks Capacity Development Activity), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pomaže jačanju lokalnih akcija kreiranih od strane građana u cilju rješavanja konkretnih problema, poboljšanja općih uvjeta života u zajednici, gradu, što na samom kraju ima pozitivan odraz na cjelokupno stanje u državi.

Kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju organizacijama civilnog društva pruža Institut za razvoj mladih KULT uz podršku USAID-a Bosne i Hercegovine kroz aktivnost Snaga lokalnog doprinosi se jačanju njihovih internih organizacijskih kapaciteta. Mentorska podrška pružena od strane Instituta podrazumijeva nekoliko komponenti poput: izrade preporuka na osnovu procjene organizacijskih kapaciteta, izrade plana za unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta sa akcionim godišnjim planovima, organizacije tematski različitih treninga prilagođenih potrebama organizacijama civilnog društva.

Tokom petogodišnjeg trajanja programa, planirano je redovno održavanje treninga namijenjenih jačanju kapaciteta predstavnika organizacija koje djeluju u okviru Snaga lokalnog, ali i drugim zainteresiranim organizacijama civilnog društva, koje su posvećene razvoju kapaciteta. Teme treninga definirane su programski, na osnovu potreba organizacija, a neke od njih odabrane su na osnovu povratnih evaluacijskih upitnika koje ispunjavaju učesnici/e nakon svakog treninga. Tako su učesnici koji su sudjelovali na svim edukacijama imali priliku saznati nešto više o upravljanju projektnim ciklusom, zagovaranju i lobiranju, praktičnim savjetima za prikupljanje i obradu podataka, razvoju i kreiranju javnih politika, pravnim i organizacijskim strukturama, finansijskom upravljanju, monitoringu i evaluaciji i dr.

U proteklom periodu realizirano je ukupno osam trodnevnih treninga i dvije jednodnevne radionice, kojima su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Do kraja tekuće godine, planirana je realizacija još jednog treninga, koji se tiče procedura nabavki, prepoznatog kao prijeko potrebnog predstavnicima NVO sektora, budući da se ovakvi procesi svakodnevno dešavaju i da su podložni čestim promjenama.

Cilj svih održanih treninga i edukacija jeste stvaranje uvjeta za organizacijsku održivost i jačanje kapaciteta koji će dovesti do toga uz ostale sistemske i pažljivo planirane procese. Razgovarali smo sa nekim od učesnika/ca treninga i ujedno predstavnicima partnerskih organizacija u okviru USAID/LWCDA aktivnosti koji svakodnevno rade na poboljšanju uvjeta života u svojim lokalnim zajednicama. 

Društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje AGORA djeluje na području Tuzle i od 2020. godine sudjeluje u aktivnostima koje se provode u okviru Snaga lokalnog. O motiviranosti uposlenika UG AGORA da nastave sa radom i djelovanjem uprkos teškoj situaciji uslijed pandemije korona virusa, govori i gotovo potpuna promjena koncepta poslovanja i prilagodba novim okolnostima i uvjetima rada. U tom procesu, neizostavna je bila mentorska i tehnička podrška projektnog tima Snaga lokalnog.

 „Popunjavanje upitnika u sklopu samoprocjene organizacije navelo nas je da drugačije razmišljamo o našoj organizaciji i sistemu rada unutar. Treninzi kojima prisustvujemo su korisni, a svaki je drugačiji i prilagođen situacijama sa kojima se susrećemo. Obzirom da smo mi centar koji se u osnovi bavi neformalnim obrazovanjem, trudimo se pored samog predavanja, naučiti nešto novo kada je riječ o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama što bi mogli primijeniti u centru. Pored toga, imali smo priliku upoznati ljude iz različitih organizacija iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dosta je organizacija koji rade slične stvari i korisno je kada imamo priliku razmijeniti informacije. Do sada obrađene teme bile su jako dobre, a moram istaći da se posebno veselim treningu strateškog planiranja“, riječi su Vedrane Dautović, sekretarke Agora centra.

Kao važan benefit treninga, iz Mreže aktivnih zajednica Tuzla navode i mogućnost ostvarivanja poslovnih kontakta, te umrežavanje sa drugim organizacijama istog ili sličnog djelovanja.

„Na svakom treningu upoznamo novu organizaciju koja se bavi sličnim poslom kao i mi ili organizaciju sa kojom postoji mogućnost potencijalne saradnje. Nakon kompletiranih otprilike 7-8 treninga mogu reći da smo mnogo naučili. Jako važnim smatram činjenicu da Institut od nas uvijek traži povratne informacije, tako je i sa odabirom tema treninga. Na osnovu naših svakodnevnih potreba detektirali smo teme od interesa i sada se u suštini dešavaju odgovori na naše molbe. Obzirom na iskustvo i ekspertizu Institut zna šta je to nama potrebno, tako da sve ono što smo prošli su nove stvari koje nam trebaju ili smo spoznali na čemu trebamo više raditi. Mi u Mreži konkretno najviše izazova imamo u administrativnom segmentu poslovanja jer smo maksimalno posvećeni operativi na terenu, zbog čega nam se zna desiti da nam administrativni dio posla bude izazovno realizirati na vrijeme. Usvajanjem znanja sa treninga, strateškim planiranjem i novim sistemima poslovanja u mogućnosti smo pojednostaviti procese, te lakše stizati sve na vrijeme“, rekla je Anita Šimić, generalna sekretarka Mreže aktivnih zajednica Tuzla.

Iako relativno mlado, Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ Mostar, okuplja tim ljudi sa više od 15 godina iskustva u sektoru, te aktivno radi na poboljšanju internog poslovanja.

„Sretni smo jer imamo partnera koji će ujedno biti i mentor, te na osnovu naše samoprocjene i drugih evaluacija sugerirati niz koraka za poboljšanje. Treninzi su jako korisni jer doprinose razvoju organizacije. Primjerice pisanje projektnog ciklusa je nešto što radimo vrlo često, ali moram istaći da je prisustvovanje treningu posvećenom toj temi bilo jako korisno za nas. Treninzi kojima prisustvujemo predstavljaju živi proces, zasnovani su na dijalogu, te mi sami između sebe komuniciramo i razmjenjujemo korisne informacije što dovodi do povezanosti zajednica. Komunikacija ljudi okupljenih oko slične ideje je jako dobra stvar, te već sada vidim potencijalne buduće saradnje Digniteta sa drugim organizacijama. Kroz usvojena znanja direktno jačamo organizaciju, ali kroz povezivanje sa drugima indirektno doprinosimo razvijanju određenih strategija kao državnih dokumenata ispred nevladinog sektora“, istakla je Edisa Demić, predsjednica Udruženja Dignitet Mostar.

Veslački klub „RAMA“ Prozor Rama nedavno se pridružio aktivnosti Snaga lokalnog, a predstavnici su do sada imali priliku prisustvovati na ukupno dva treninga.

„Dosadašnji treninzi pomogli su nam da uvidimo neke stvari koje radimo a koje možda mogu biti urađene na lakši način. Dobili smo informacije kako iskoordinirati početne korake na način da finalni rezultat bude bolji i kvalitetniji. Primjerice, prošli trening bio je posvećen pisanju projekata što je za nas jako važno obzirom da u udruženju to često radimo. Javne nabavke su nešto sa čime se jako često susrećemo tako da mogu reći da se zaista veselim predstojećem treningu i smatram da će informacije biti jako korisne u svakodnevnom poslovanju Udruženja“, istakao je Filip Šimunović, predsjednik Veslačkog kluba “Rama”.

Projektni tim USAID/LWCDA nastavlja sa kontinuiranom mentorskom podrškom, koja se tiče komponente treninga, a zainteresirane organizacije i njihovi predstavnici imati će mogućnost prijave na trening posvećen procedurama nabavke, koji će se održati u Tuzli. Sve tehničke informacije bit će poznate naknadno i oglašene na LINKU.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Posjete koje šire vidike i uče kako iskoristiti pružene prilike

Institut za razvoj mladih KULT danas je ugostio predstavnika Centra za edukaciju...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Job shadowing – Za rast i razvoj organizacija ključna je podrška!

Institut za razvoj mladih KULT danas su posjetili predstavnici Vijeća mladih Federacije...