#capacitybuildingworks

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Administracija i ljudski resursi

Administracija i ljudski resursi značajne su teme za organizacije civilnog društva, jer administracija predstavlja upravljanje cjelokupnim poslovanjem organizacije i uključuje doslovno sve poslovne...