Trening Organizacijska održivost

#DETALJAN OPIS

Organizacijska održivost, ključna je za dugoročnu efektivnost  i efikasnost organizacija civilnog sektora. Trening se bazira na teoretskim osnovama te praktičnim vježbama i studijima slučaja koje će učesnici moći primijeniti u svojoj organizaciji prvenstveno za otklanjanje internih organizacijskih problema. Tokom trajanja treninga obradit će se teme strateškog planiranja i kreiranja strateškog plana organizacije, poboljšanja organizacijskih procesa, izgradnje kulture i brenda organizacije, upravljanja rizicima i slično.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. Trening je ograničen na 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 28. do 30. avgusta 2023. godine. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo na račun organizacije koju učesnik/ca predstavljaju u toku trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga. Trening će voditi Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: mateja.bojat@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 772.

Biografija trenerice: 

Sarina Bakić je vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku Sociologija. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje je i magistrirala 2012. godine, a 2017. godine doktorirala iz oblasti socioloških nauka. Sarina Bakić je autorica više desetina naučnih i stručnih radova u recentnim domaćim i stranim časopisima. Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih projekata kao koordinatorica projekata i član ekspertskih timova projekata, ERASMUS + i CEEPUS akademskih i naučnih razmjena sa gostujućim predavanjima. Član je Odbora za sociološke nauke ANU BiH te član izvršnog odbora Balkanskog sociološkog foruma sa sjedištem u Tirani, Albanija.

#DETALJNE INFORMACIJE

#IZDVOJENI DOKUMENTI

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i prezime