Trening Monitoring i evaluacija

#DETALJAN OPIS

Osnovni cilj treninga je približiti polaznicima/ama filozofiju, pristupe i načine provođenja monitoringa i evaluacije zasnovanih na rezultatima, te upravljanje projektima na način da svoje odluke i procese baziramo na jasno mjerljivim podacima koje prikupljamo u realnom vremenu. Teme koje će biti obrađivane tokom treninga omogućiti će polaznicima/cama upoznavanje sa vještinama i tehnikama koje su potrebne za pripremanje i uspostavljanje okvira učinka za projekte ili strategije na organizacijskom nivou (a za potrebe monitoringa zasnovanog na rezultatima), te bazičnu evaluaciju projekata nakon njihovog provođenja.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. Trening je ograničen na 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:
Trening će se održati u Banjoj Luci u periodu od 22.5. do 24.5.2024. g. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo organizaciji koju učesnik/ca predstavljaju tokom trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:
Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:
Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: nejla.memisevic@mladi.org  ili na broj telefona 033 778 772.

#DETALJNE INFORMACIJE

#IZDVOJENI DOKUMENTI