Trening Mobilizacija resursa

#DETALJAN OPIS

Mobilizacija resursa zauzima važno mjesto u organizacijama civilnog društva kao neophodan segment i aktivnost koju je potrebno pomno planirati, kontinuirano pratiti i evaluirati kao i svaku drugu. S obzirom na to da je ova oblast usko povezana sa finansijskom stabilnošću i održivošću organizacije, potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju.

Cilj treninga Mobilizacija resursa jeste unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih potencijala koji su direktno ili indirektno povezani sa aktivnostima na prikupljanju sredstava. Također, trening doprinosi jačanju općeg znanja iz ove oblasti, boljem razumijevanju procesa i metoda prikupljanja sredstava, kao i unaprjeđenju odnosa prema različitim donatorima i izvorima finansiranja. Posebna se pažnja skreće na potrebu kontinuiranog planiranja fundraising aktivnosti, kao strateškom, a ne ad-hoc pristupu ukupnog planiranja unutar organizacije.

Trodnevni trening Mobilizacija resursa će između ostalih obuhvatiti sljedeće teme:

 • Prikupljanje sredstava – fundraising,
 • Korporativna filantropija,
 • Komercijalizacija usluga,
 • Grantovi donatora i finansiranje od strane institucija vlasti,
 • Strategija mobilizacije resursa.

Obuka će se sastojati, ne samo od prezentiranja teorijskih postavki oblasti, nego i od praktičnih radionica i vježbi, te interaktivnog načina prijenosa znanja i vještina, dvosmjernom komunikacijom i analiziranja studija slučaja.

Trening Mobilizacija resursa rezultirati će time da učesnici/e:

 • posjeduju osnovna znanja iz oblasti mobilizacije resursa i njenih oblika,
 • efikasno i jasno komuniciraju zahtjeve i molbe za doniranjem,
 • posjeduju znanje i prepoznaju načine mapiranja donatora u svrhu njihove veće aktivacije,
 • znaju graditi i jačati odnose sa donatorima,
 • prepoznaju i koriste tržišne prilike, ali posjeduju proaktivni pristup u kreiranju novih,
 • razvijaju, implementiraju, kontroliraju i evaluiraju akcione planove prikupljanja sredstava.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. Trening je ograničen na 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:
Trening će se održati u Tuzli u periodu od 24.6. (12.30 sati) do 26.6.2024.g. (13.30 sati). Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo organizaciji koju učesnik/ca predstavljaju tokom trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:
Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:
Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: nejla.memisevic@mladi.org ili na broj telefona 033 778 772.

#DETALJNE INFORMACIJE

#IZDVOJENI DOKUMENTI