Trening Marketing u svojstvu promocije rada nevladinih organizacija

#DETALJAN OPIS

Trening Marketing u svojstvu promocije rada nevladinih organizacija je vrlo značajan jer danas živimo u tzv. medijatiziranom društvu, u kojem više od jedne trećine globalne populacije aktivno koristi oglašavanje putem društvenih mreža, a kanali komunikacije se svakodnevno razvijaju ili se stvaraju novi.

Cilj treninga je osnažiti učesnike/ce za samostalno upravljanje procesima oglašavanja, reklamiranja i komuniciranja putem društvenih mreža. Po završetku modula učesnici/e će bolje razumjeti osnove društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram, Linkedin kroz pregled pravila, formata i standarda za njihovo korištenje.

Ključne teme koje će se obrađivati za vrijeme trajanja treninga su:

– Kako i kakav sadržaj kreirati?

– Korištenje alata za oglašavanje (ADS Manager, Business Manager).

– Analitika – Kako čitati i razumjeti rezultate?

– Komunikacijska strategija (Kreiranje dokumenta sa smjernicama za društvene mreže)

– Trendovi, Tips&Tricks za uspješne kampanje/sadržaje

– Osnove Google oglašavanja (Display, Search, Youtube)

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. Trening je ograničen na maksimalno 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 13. do 15. novembra 2023. godine. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo na račun organizacije koju učesnik/ca predstavljaju u toku trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga. Trening će voditi Đenan Ćosović, nezavisni konsultant za marketing.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: nejla.memisevic@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 772.

Biografija trenera:

Đenan Ćosović ima preko 15 godina radnog iskustva u upravljanju komunikacijama stekao je kroz rad s poslovnim i javnim sektorom. Njegova specijalizacija je upravljanje komunikacijama, Integrirane komunikacije, Razvoj i implementacija strategija društvenih medija, Planiranje strategija i pozicioniranje, Razvoj poruka, Upravljanje projektima u ciklusu projekta. Ima preko pet godina iskustva u poslovima odnosa s javnošču, te tri godine radnog iskustva u jednoj od najvećih marketinških agencija u Bosni (Via Media), radio je na projektu web transformacije UNIQA osiguranja u Bosni i Hercegovini kao voditelj projekta. Trenutno je nezavisni konsultant i planira pokrenuti svoju firmu.

#DETALJNE INFORMACIJE

#IZDVOJENI DOKUMENTI