Obuke

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Donosimo 11 savjeta za saradnju s medijima!

Institut za razvoj mladih KULT u okviru programa Snaga lokalnog održao je NVO MeetUp na temu Nevladine organizacije u medijskom prostoru javnih servisa....

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Administracija i ljudski resursi 2022.

Administracija i ljudski resursi značajne su teme za organizacije civilnog društva, jer administracija predstavlja upravljanje cjelokupnim poslovanjem organizacije i uključuje doslovno sve poslovne...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Monitoring i evaluacija

Monitoring i evaluacija je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta, jer nam nudi odgovor na pitanje da li smo na tragu postavljenog...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Informiranje javnosti i odnosi sa medijima

Oblast koja se tiče informiranja javnosti i odnosa sa medijima podrazumijeva razumijevanje koncepta javnosti, odnosno određivanje ciljnih javnosti za poruku koja se želi...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Administracija i ljudski resursi

Administracija i ljudski resursi značajne su teme za organizacije civilnog društva, jer administracija predstavlja upravljanje cjelokupnim poslovanjem organizacije i uključuje doslovno sve poslovne...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Vještine upravljanja timom

O treningu Vještine upravljanja timom Formiranje kvalitetnog tima unutar organizacija civilnog društva, nešto je što danas postaje izazov za mnoge, neovisno od toga,...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Procedure nabavke

Kao i u svakodnevnim životnim situacijama, kada obavljamo kupovinu za lične potrebe i nastojimo da dobijemo najbolji kvalitet za uloženi novac, i u...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Preko 60 organizacija na treninzima Snaga lokalnog u 2021. godini

U okviru aktivnosti Snaga lokalnog (eng. Localworks Capacity Development Activity), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pomaže jačanju lokalnih akcija kreiranih od strane...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening Razvoj javnih politika

Već duži niz godina Bosna i Hercegovina se nalazi u procesu reforme javne uprave. Konkretno, to znači donošenje nove i drugačije legislative u...