• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2015. g. PDF  | Ispis |  E-mail

Prema informacijama Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH je na svojoj 137. sjednici jednoglasno utvrdila Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2015. g. Vlada je Nacrt budžeta u iznosu od 2.345.247.169 KM uputila u parlamentarnu proceduru. Prema Nacrtu budžeta sredstva su za 5,3% odnosno 130,3 miliona KM manja u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2014. g.

Struktura prihodovne strane predstavlja odraz ekonomske aktivnosti tijekom prethodnih godina. S obzirom na to da će BiH izvršiti otplatu III Stand-by aranžmana, a otplata IV Stand-by aranžmana nije dospjela, neto prihodi od neizravnih poreza su povećani Budžetom Federacije BiH za 2015. g.

Rashodovna strana sačinjena je na temelju zahtjeva budžetskih korisnika, uz uvažavanje zakonskih obaveza, politika i prioriteta Vlade Federacije BiH, ažuriranih makroekonomskih projekcija i procjena raspoloživih budžetskih sredstava. Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2015. g. biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države BiH. U tom kontekstu se nastavljaju provoditi oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Također je utvrđen i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2015. g. koji, uz ostalo, propisuje da budžetski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planovima i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar finansija. Budžetski korisnici dužni su Federalnom ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja.

Zakonom je propisan i redoslijed prioriteta u izvršenju Budžeta: otplate kamata i vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije BiH, transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, plate i naknade troškova svih zaposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojne projekte, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

Više informacija na službenim internetskim stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva finansija

Share this post

 

Može li Speed Dating pomoći studentima/cama u pronalasku željenog posla?

Može li Speed Dating pomoći studentima/cama u pronalasku željenog posla?

Ekonomski fakultet u Sarajevu, u četvrtak, 14.12.2017. g., bio je domaćinom događaja PRO Career, koji je dio CEO Academy. Događaj je organiziran u dva dijela: konferencijskom i speed datingu. Speed dating je...

13 Dec 2017 Pregleda:420

Više...

Konkurs za radno mjesto

Konkurs za radno mjesto

                              Institut za razvoj mladih KULT, ·Ul. 4. viteške brigade 34-36· 71210 Ilidža · www.mladi.org Institut za razvoj mladih KULT raspisuje KONKURS za radno mjesto 1.Finansijski službenik/ca–konkurs 01.09.0-N2.1-14122 Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi...

11 Dec 2017 Pregleda:4689

Više...

Regionalno istraživanje o mladima?

Regionalno istraživanje o mladima?

Predstavnici Institut za razvoj mladih KULT  prisustvovali su sastanku stručnjaka u području politika prema mladima i istraživanja o mladima koji je organizirao RYCO -  Regionalni ured za saradnju mladih. Inicijativa...

06 Dec 2017 Pregleda:2814

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.
Counter: Access denied for user 'mladiorg_mirza'@'localhost' (using password: YES)