Did BiH Give up On Economy and Business Owners?!

Negativan odgovor na inicijativu Instituta za razvoj mladih KULT koju je podržalo više od 30.000 bh. privrednika da se rok za pla?anje PDV-a pomjeri sa desetog na zadnji dan u mjesecu, te da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa za kašnjenje u pla?anju PDV-a, stigao je samo mjesec dana nakon što je predsjedavaju?i Vije?a ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdi? javnim saop?enjem istu podržao.

U odgovoru na zastupni?ka pitanja državnog parlamentarca Saše Magazinovi?a, izme?u ostalog, stoji da ovakva inicijativa nije prihvatljiva iz nekoliko razloga kao što su nužnost promjena zakonskih i podzakonskih akata, promjena poslovnih procesa u administraciji, ugroženo izmirenje obaveza UIO prema poreskim obveznicima u vidu povrata sredstava, ugroženo finansiranje me?unarodnih obaveza tj. servisiranje inostranog duga, troškovi uvo?enja ovakvog sistema naplate PDV-a…

Uzimaju li donosioci odluka, prilikom formiranja ovakvih odgovora, u obzir sve nuĹľnosti sa kojima se suo?avaju mali bh. privrednici?

Nismo sigurni koliko je ovakva odluka Vije?a ministara BiH ishitrena, a koliko je bilo ishitreno javno saop?enje predsjedavaju?eg, s obzirom da je rije? o dva potpuno kontradiktorna stava.

That is why the Institute for Youth Development KULT is insisting that business owners’ needs and problems be heard, and that attitudes of institutions and government representatives be based on expert analyses, evidence, arguments and facts. 

We expect all parties involved to exert more effort to deal with this issue, whose importance calls for a public debate that can yield a mutually acceptable solution. 

Inicijativa Instituta namijenjena je malim privrednicima, da im se omogu?i da PDV pla?ajuposljednjeg dana u mjesecu, dok bi velike kompanije i dalje pla?ale po starom, odnosno do 10. u mjesecu. Zbog toga nije bilo opasnosti za narušavanje likvidnosti budžeta.

Takva praksa postoji u 22 evropske zemalje, ali i susjednim državama. Inicijativa predvi?a i smanjenja zatezne kamate za svaki dan kašnjenja u pla?anju PDV-a sa stope 0,04 posto na 0,02 posto, jer kako trenutni zakon nalaže, mali privrednici se zadužuju da bi platili PDV do 10. u mjesecu, a pla?anje zateznih kamata prema trenutnim odredbama skuplje je nego kreditno zaduživanje kod komercijalnih banaka.

All of the proposed measures are aligned with the EC Directive  predloĹľene izmjene su u skladu sa Direktivom Vije?a Europske unije 2006/112/EZ, na kojoj se zasnivaju nacionalna poreska zakonodavstva zemalja Europske unije.

Pitamo se zašto onda porezni sistem povoljniji za malu privredu i privrednike ne može funkcionisati i u BiH.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related news

Uncategorized

Association Progres: Living Up to Our Name!

Recognizing their potential and the opportunity to foster a supportive internal environment,...

Uncategorized

Job Shadowing – Interesting, Useful and Inspiring!

In today’s job shadowing visit, our guests were representatives of the INPUT...

Uncategorized

Will a Magic Potion Help Youth and BiH Become Part of EU?

The recently approved opening of negotiations between Bosnia and Herzegovina and the...

Uncategorized

IN MEMORIAM Goran Bubalo (1972-2020)

Goran Bubalo was a mainstay in the BiH civil society. If you...