Decisive Match for BiH Business Owners: Will the VAT Deadline Be Moved?

BY: Mr.Sc. Ajka Baru?i?, Institute for Youth Development KULT

Ve? skoro pune dvije godine bh. privrednici su neumorni u svojim zahtjevima prema vlastima da se kona?no izmjene sporne odredbe oko pla?anja PDV-a. U tome nisu usamljeni. Podržavaju ih predstavnici iz nevladinog sektora, pa ?ak i pojedini iz vladinog. Ali konkretne promjene još uvijek izostaju.

Sve je po?elo okruglim stolom održanom u Sarajevu u martu prošle godine, kada je Institut za razvoj mladih KULT, osluškuju?i potrebe privrednika, okupio stru?ne sagovornike na temu prijedloga za pla?anje PDV-a po napla?enim umjesto izdatim ra?unima. Tada je struka rekla da bi uvo?enje ovakvog modela bilo opravdano, izvodivo i najviše pravi?no prema privrednicima. Stru?no obrazloženu inicijativu za ovakav model, a podržanu potpisima preko 30.000 privrednika u BiH, Institut je uputio prema Upravi za indirektno oporezivanje i njenom Upravnom odboru u junu 2016. godine. Predloženo je da privrednici plate PDV državi tek kada i oni naplate svoje ra?une od kupaca za proizvode koje su prodali i usluge koje su pružili. I to oni privrednici koji godišnje ostvaruju do maksimalno jedan milion KM. Sve to po uzoru na susjedne Hrvatsku i Srbiju i 22 zemlje ?lanice Europske unije. Odgovor nikada nije pristigao.

Privrednici su se na ovu temu nastavili okupljati na poslovnim forumima u Tuzli, Bijeljini, Tešnju, ali i drugim bh. gradovima i sredinama. Uskoro je pitanje pla?anja PDV-a postalo neizostavna rubrika u dnevnoj štampi i web portalima, u?estao prilog na televiziji i radiju i svakodnevna tema poslovne zajednice. Na svojoj važnosti, problem PDV-a je dobio kada je u martu ove godine poslanik u Predstavni?kom domu Parlamentarne skupštine BiH gosp. Saša Magazinovi? uputio poslani?ko pitanje prema Upravi za indirektno oporezivanje, njenom Upravnom odboru i Vije?u ministara BiH. U junu je odgovor Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje razo?arao privrednike, navodivši da sistem pla?anja PDV-a po napla?enim umjesto izdanim ra?unima nije trenutno provodiv zbog, uglavnom, tehni?kih i administrativnih ograni?enja.

Poslije toga, pokušalo se izna?i kompromisno rješenje. Balans – kojim ?e biti zadovoljni i vlasti i privrednici. Takore?i, izlaĹľenje u susret privrednicima. A to je pomijeranje roka za pla?anje PDV-a sa desetog na posljednji dan u mjesecu i smanjenje dnevne zatezne kamatne stope sa 0,04% na 0,02%. BiH je najstroĹľija u Europi po pitanju roka. Ovaj rok je znatno duĹľi u ostalim zemljama, pa ?ak se odnosi i na duĹľi obra?unski period nego što je to mjesec dana kao u BiH. Opet je upu?eno poslani?ko pitanje – drugo.

U septembru 2017. godine stigla je lijepa vijest za privredu. Predsjedavaju?i Vije?a ministara BiH gosp. Denis Zvizdi? javnim saop?enjem izrazio je podršku inicijativi, odnosno zadužio Upravu za indirektno oporezivanje da u izmjenama Zakona o PDV-u koje su u toku, uvrsti i zahtjeve privrednika koji se odnose na rok i kamatnu stopu.

Me?utim, nešto više od mjesec dana poslije toga, Vije?e ministara BiH je negativno odgovorilo na drugo poslani?ko pitanje. U odgovoru, izme?u ostalog, stoji da ovakva inicijativa nije prihvatljiva iz nekoliko razloga kao što su nužnost promjena zakonskih i podzakonskih akata, promjena poslovnih procesa u administraciji, ugroženo izmirenje obaveza UIO prema poreskim obveznicima u vidu povrata sredstava, ugroženo finansiranje me?unarodnih obaveza tj. servisiranje inostranog duga, troškovi uvo?enja ovakvog sistema naplate PDV-a…

Time je nastala jedna zbunjuju?a situacija, te se postavlja pitanje koliko je ovakva odluka Vije?a ministara BiH ishitrena, a koliko je bilo ishitreno javno saop?enje predsjedavaju?eg, s obzirom da je rije? o dva potpuno kontradiktorna stava. Upravo iz tog razloga, vaĹľno je insistirati na utemeljenosti stavova institucija i predstavnika vlasti na stru?nim analizama, dokazima, argumentima i ?injenicama. Odluke moraju biti stru?no obrazloĹľene.

Danas ?e biti odrĹľana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se o?ekuje razmatranje izmjena Zakona o PDV-u. Izmjene bi dalje trebale biti upu?ene prema Vije?u ministara BiH.

Utakmica još uvijek nije izgubljena.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related news

Uncategorized

IN MEMORIAM Goran Bubalo (1972-2020)

Goran Bubalo was a mainstay in the BiH civil society. If you...

Uncategorized

Monitoring je moguće vršiti i online

Obuka iz oblasti marketinga On Thursday, April 30, 2020, the Association for...

Uncategorized

Annual Report 2019: KULTwoman and KULTman Improving Young People’s Lives

The Institute for Youth Development KULT published its Annual Report for 2019...

Uncategorized

IN MEMORIAM: Sead Ušanović (1963-2019)

Youth Officers in Bosnia and Herzegovina are extremely important for the Institute...