Prema brojnim naučnim istraživanjima, najbolji način da se poboljša život djece s posebnim potrebama je omogućiti im komunikaciju i druženje, te uvesti ih u proces obrazovanja sa vršnjacima, kroz škole i predškolske institucije. Nažalost, inkluzija djece s umjerenom i težom mentalnom ometenosti ne prakticira se u okviru regularnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Zbog toga, djeca ne pohađaju redovnu nastavu. Specijalne škole, dostupne su samo manjem broju djece s posebnim potrebama, koja žive u većim gradovima. U Mjedenici trenutno boravi oko 110 djece, iz gotovo cijele centralne BiH, pa i šire. Veliki je problem nedostatak kapaciteta, ali i slaba finansijska pomoć koja sporo dolazi od države. Trenutno je aktuelan inovativan rad u vrtiću i prvom razredu Zavoda Mjedenica kroz potpuno novi program u BiH - KABAS ® sa Columbia univerziteta. Provodi se sa 20 učenika/ca uzrasta 4 do 8 g. sa različitim poremećajima u razvoju. Za rad ovog programa koriste se metode čija je efektivnost dokazana kroz 1000 do sada provedenih eksprerimenata.

U nastavku vam donosimo utiske volonterskog rada Johannesa Oesterwinda, volontera Instituta za razvoj mladih KULT, koji je volontirajući u Institutu za specijalno obrazovanje djece sa posebnim potrebama Mjedenica proveo 5 mjeseci. Johannes boravi u Bosni i Hercegovini u sklopu programa njemačkih volontera/ki u BiH.

.

Sredstva Interventnog fonda za žensko poduzetništvo, kojim će se pokrenuti proces samozaposlenja minimalno četiriju nezaposlenih žena, dodijeljena su na svečanoj manifestaciji 27. juna u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru. Svečanu manifestaciju uručenja novčanih sredstava organizirali su Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE. Ova dva društveno odgovorna udruženja pokrenula su inicijativu Interventni fond za žensko poduzetništvo kako bi pomogli nezaposlenim ženama i ženama sa minimalnom penzijom ili socijalnom skrbi. Cilj je pomoći pokretanju vlastitog biznisa, kao reakcije na sve težu ekonomsku situaciju žena u Bosni i Hercegovini.

Za sredstva iz ovoga fonda apliciralo je 35 nezaposlenih žena. Sredstva su u iznosu od 2 000 KM. Nagrade nezaposlenim ženama uručila je Danuta Moon, supruga američkog ambasadora u BiH Patricka S. Moona, te predstavnici/ce Instituta za razvoj mladih KULT iz Ilidže i Općine Novi Grad, institucija koje su uz Američku ambasadu investirale najviše sredstava u Intreventni fond za žensko poduzetništvo.

"Drago mi je da me smatrate prijateljicom Fonda i vjerujem da su žene rođene za poduzetništvo, jer svaka žena koja zna voditi domaćinstvo i sposobna  je i za planiranje. Žene su nesebične, snalažljive i zato im treba pružiti podršku da budu ekonomski snažne",  istakla je Danuta Moon.

Dženana Alađuz, direktorica INFOHAUSA, izjavila je  da je iznenađena profilom ljudi koji su uplaćivali u ovaj fond:"To su predstavnici privatnih firmi i institucija, cijela je BiH tu i došlo je vrijeme da se zaboravi 'ko je ko'", rekla je.

Prema službenim podacima zavoda i službi za zapošljavanje, većinu nezaposlenih na biroima čine žene, njih 187 630 ili 51,11 %, navodi se u saopćenju Fondacije Cure.

.

Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) organizirala je u Sarajevu petodnevni regionalni seminar o temi Mladi jugoistočne Evrope za evropsku godinu volontiranja 2011. i proslavu 10. godišnjice Međunarodne godine volonterizma. Radnom dijelu seminara, koji je počeo 21. juna i trajao do subote 25. juna, prisustvovala je i predstavnica KULTA.

Osnovni cilj seminara bio je omogućiti interakciju između preduzeća, javnih institucija i organizacija civilnog društva iz zemalja jugoistočne Evrope, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom radnih dana učesnici/ce seminara razmjenjivali su informacije i iskustva o ciljevima Evropske godine volonterizma 2011., inicijativama za obilježavanje ove godine u Evropi i regiji Jugoistočne Evrope, konceptu i praksama volonterizma u BiH i regiji, zakonskoj regulativi i volonterskim politikama na evropskom nivou i pojedinim zemljama regije.

Učesnicima/ama seminara obratili su se predstavnici/ce Vijeća Evrope, Misije OSCE-a u BiH, Ambasade Republike Poljske u Sarajevu, te predstavnici/ce Centra za promociju civilnog društva, SEEYN i TACSO projekta za BiH. Seminar su podržali Evropska fondacija za mlade Vijeća Evrope, Misija OSCE-a u BiH, Program Evropske komisije Mladi u akciji, TACSO ured u Bosni i Hercegovini i Centar za promociju civilnog društva.

.
©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search