U hotelu Holywood u Sarajevu je održana dvodnevna Šesta konferencija BE SAFE - YSAFE BiH, u organizaciji Asocijacije XY. 

Pred nešto više od 150 učesnika, vršnjačkih edukatora, medicinskih radnika, predstavnika ministarstava zdravlja oba entiteta, predstavnika UNDP-a, World Vision-a, Prijateljskih centara za zdravlje mladih i drugih uvaženih gostiju čast da otvori konferenciju imao je vršnjački edukator iz Banjaluke, Tibor Kela.

Kroz dva dana trajanja konferencije učesnici su na zajedničkim i odvojenim sesijama razgovarali o temam poput: mladi u prevenciji HIV-a u BiH, vršnjačka edukacija u prevenciji HIV-a, uloga prijateljskih centara za zdravlje mladih u prevenciji HIV-a.

„Vođeni sloganom ovogodišnje konferencije BE SAFE - YASAFE BiH, cilj nam je aktivnosti i dostignuća mladih na polju prevencije HIV-a, promociju zdravih životnih stilova kao i sveukupno seksualno i reproduktivno zdravlje (SZR) staviti u fokus interesovanja cjelokupne javnosti“, istakla je direktorica Asocijacije XY.

Vrijedan i zanimljiv dio programa konferencije je izložba postera prijateljskih centara za mlade (PCZM). S krajem juna 2011. g. prvobitni broj članica mreže je sa 13 PCZM porasato na 23.

Na samom kraju konferencije zahvalnice su dodijeljene partnerskim nevladinim organizacijama i domovima zdravlja uključenim u program Global Fonda odnosno mrežu Prijeteljskih centara za zdravlje mladih. Konferencija je realizirana uz podršku UNDP-a i World Vision Bosne i Hercegovine..

Razmatranje nacrta priručnika za vršnjačku edukaciju u prevenciji rodno zasnovanog nasilja bila je tema drugog sastanka radne grupe koja radi na izradi ove metodologije. Sastanak je održan u petak, 21. oktobra u UN-ovim prostorijama. Radna grupa sačinjena od predstavnika/ca UN-ovih agencija, OSCE-a, GIZ-a i  KULTA radila je na komentarima nacrta priručnika u cilju razvijanja metodologije koja će probuditi svijest mladih ljudi o rodno zasnovanom nasilju, kao i osnažiti ih u prepoznavanju i djelovanju kada je ova tema u pitanju. Priručnik obuhvata oblasti roda, razlika izeđu roda i spola, diskriminacije, predrasuda i rodno zasnovanog nasilja.

Sastanku su prisustvovale i polaznice projekta KOŠNICA – programa jačanja mladih liderki u omladinskim organizacijama kao aktivne buduće učesnice u provođenju vršnjačke edukacije o temi rodno zasnovanog nasilja.

Pregled konačne verzije priručnika pored izrade plana vršnjačke edukacije bit će razlog ponovnog okupljanja radne grupe narednog mjeseca.

.

Institut za razvoj mladih KULT na sastanku sa pomoćnicom ministra, Sadetom Škaljić predstavio je nove projekte te prezentirao rezultate i aktuelnosti trenutnih aktivnosti sektoru za civilno društvo pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Rukovodstvo sektora bilo je oduševljeno narednim koracima u provođenju Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, te dalo punu podršku svim trenutnim i nadolazećim projektima KULTA.

Projekti u fokusu bili su svakako i Institucionalni dijalog između vlasti i mladih kroz osnivanje vijeća mladih i KOŠNICA-jačanje mladih liderki u omladinskim organizacijama.

Gđa Sadeta Škaljić zadovoljna je započetim procesom formiranja vijeća mladih, te je pristala držati riječ i na završnoj konferenciji projekta KOŠNICA koji je podržavala tokom cijelog vremena provođenja ispred Ministarstva pravde.

Trenutne aktivnosti sektora za civilno društvo usmjerene su na proces izrade i usvajanja Strategije i Akcionog plana za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegvini koji će značajno doprinijeti civilnim aktivnostima te svakako ojačati našu saradnju i u budućem periodu.

.
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search