Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na konferenciju Predstavljanje rezultata projekta KOŠNICA - jačanje mladih liderki u omladinskim organizacijama.

Konferencija će se održati u utorak, 29. novembra 2011. g., u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža, Butmirska cesta 12, od 12 do 14 sati.

Cilj konferencije jeste predstaviti ostvarene rezultate i postignute ciljeve projekta na osnaživanju mladih djevojaka i jačanju njihove uloge aktivnih učesnica u društvenim zbivanjima, i predstaviti doprinos projekta boljem povezivanju različitih aktera koji se bave pitanjima spola i pitanjima mladih u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji će se učesnicama (mladim lidericama iz 12 bh. općina) svečano uručiti certifikati o završenom programu obuke KOŠNICA te promovirati Fondacija Košnica.

Projekt KOŠNICA implementiraju Institut za razvoj mladih KULT i Udruženje BH Expert, a finansijski ga u potpunosti podržava UN WOMEN (Agencija Ujedinjenih naroda za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena). Projekat se realizira u periodu decembar 2009 - decembar 2011. godine.

Cilj projekta KOŠNICA jeste povećati emancipaciju i samopouzdanje djevojaka, njihovu svijest o važnosti njihovog aktivnog uključivanja u demokratskom društvu kao javnih ličnosti, kreirati nove partnerske odnose s lokalnim udruženjima i vlastima, te povećati zastupljenost žena u bh. društvu. U projektu učestvuje preko 180 djevojaka iz 12 odabranih bh. općina.

.

Pitanje ravnopravnosti spolova u strategiji prema mladima bila je tema modula 7 osnovne obuke projekta KOŠNICA. Tokom radionice djevojke su izradile planove djelovanja prema problemima mladih djevojaka u svojoj lokalnoj zajednici u cilju predlaganja planova za izmjenu i/ili dopunu lokalne strategije prema mladima svojim općinama/opštinama.

Svojim planom djelovanja djevojke nastoje doprinijeti uspješnosti lokalne strategije prema mladima u rješavanju problema mladih i stvaranja pozitivnih uvjeta života za mlade ljude u jednoj zajednici. S obzirom da je strategija dokument podložan izmjenama i dopunama, u skladu sa potrebama i problemima mladih djevojaka Institut za arzvoj mladih KULT dostavio je plan djelovanja koji je razrađen prema problemima koje su one prepoznale uz molbu da ih općine/opštine uvrste u postojeću ili novu strategiju.
Također, općine/opštine su obaviještene da su djevojke upoznate i sa procesom donošenja lokalne strategije prema mladima, te da izražavaju želju i za rad u radnim grupama na izradi strategije prema mladima.

Prijedlog plana djelovanja razrađenog prema problemima mladih djevojaka za izmjenu i/ili dopunu lokalne strategije prema mladima upućen je i načelniku općine Velika Kladuša koji je potom organizirao sastanak sa svim učesnicama projekta KOŠNICA iz Velike Kladuše.
Sastanak je rezultirao dogovorima o aktivnom uključivanju djevojaka u radne grupe prilikom izrade nove strategije prema mladima, o uključivanju planova djelovanja u novu strategiju i finansiranju dolaska svih učesnica na dodjelu certifikata projekta KOŠNICA od strane općine.

Vijest o sastanku i izjave naših učesnica možete naći na linku: http://www.radiovkladusa.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=256:uesnice-projekta-konica-kod-opinskog-naelnika&catid=42:vijesti&Itemid=74.

Načelnik opštine Vlasenica, Mladen Popović, službenim dopisom obavijestio nas je da je opština Vlasenica u fazi pisanja strategije prema mladima za period 2012. - 2016. koja će uključivati 5 oblasti: 1. Mirovni aktivizam i bezbjednost mladih, 2. Volonterstvo, uključivanje mladih u društvene tokove, neformalno obrazovanje i informisanje mladih, 3. Sport, kultura i zdravlje mladih, 4. Neformalno obrazovanje, nezaposlenost i socijalni status i 5. Mladi u ruralnim područjima.

U formirane radne grupe koje rade po ovim oblastima uključeni su predstavnici/e Omladinskog savjeta Vlasenica, predstavnici/e Savjeta učenika/ca SŠC Milorad Vlačić i učesnice projekta KOŠNICA-programa jačanja mladih liderki u omladinskim organizacijama.

.

24. oktobra 2011. g. Institut za razvoj mladih KULT potpisao je s Misijom OSCE-a u BiH sporazum o saradnji u procesu podrške formiranju vijeća mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine, te formiranju novih i jačanju postojećih omladinskih savjeta u Republici Srpskoj.

KULT i OSCE sarađivat će s omladinskim organizacijama i vijećima mladih/omladinskim savjetima i davati im stručnu i tehničku pomoć gdje im je potrebna. Uspostavljanjem omladinskih predstavničkih tijela, koje je omogućeno i entitetskim zakonima o mladima, jača se omladinski nevladin sektor koji prema vlastima treba zagovarati bolji položaj mladih u društvu.

.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search