STATISTIKE O POLOŽAJU MLADIH U BIH

Mladi nisu zanimljiva kategorija društva jer su izuzetno pasivni, pa su i istraživanja o problemima i potrebama mladih rijetka, površna i neupotrebljiva u naučne svrhe. Njihova pasivnost uvjetovana je lošom socio-ekonomskom situacijom, uzrokovanom prije svega velikom nezaposlenošću.

 

GORUĆI PROBLEMI MLADIH: ODLAZAK IZ ZEMLJE, NEZAPOSLENOST, NEPRILAGOĐEN OBRAZOVNI SISTEM, SIROMAŠTVO

 

1. Mladi prema većini istraživanja žele napustiti BiH:

-          od 1996. do 2002.: 100.000 mladih napustilo je BiH,

-          državna analiza: 66% mladih žele napustiti BiH

-          istraživanje Glas tihe većine 2007. (UNDP, proveo Oxford Research International), 62,6% želi napustiti BiH

-          Privredna komora FBiH: 77% mladih želi napustiti BiH

-          UNESCO: 79% istraživača iz oblasti inženjeringa, 81% magistara i 75% doktora nauka je napustilo BiH od 1995.

-          istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT u okviru istraživanja za lokalne strategije prema mladima: oko 67% mladih iz sarajevskih općina napustilo bi BiH

-          prema globalnom izvještaju o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za 2010., BiH je bila na 131. mjestu od 133 zemlje u kategoriji odljeva mozgova.

 

2. Više od 50% radno sposobnih mladih ne radi.

-          Obrazovni sistem mladima daje širinu i veliku količinu informacija, ali ih ne uči kako da te informacije iskoriste. Obrazovni sistem nije usklađen s potrebama tržišta i poslodavci nemaju stručan kadar koji može biti produktivan odmah nakon zaposlenja. Zato se traži iskustvo, koje mladi nemaju gdje steći i zbog toga su diskriminirani i nekonkurentni na tržištu rada.

-          Akcioni plan zapošljavanja u FBiH za period 2010-2013. g.: nezaposleni mladi prepoznati su kao ključna ciljna grupa. U 2011. nisu izdvojena sredstva za provođenje Akcionog plana, a u 2012. za provođenje mjera iz programa zapošljavanja predviđeno je 360.000 KM. U FBiH ima 368.922 nezaposlene osobe. Program zapošljavanja u Republici Srpskoj prije svega temeljen je na subvencioniranju troškova upošljavanja pripravnika, što nije održiva strategija zapošljavanja.

 

3. Mladi bi radili u BiH da imaju posao, ali ne otvaraju se nova radna mjesta. Mladi nisu obučeni niti im država daje olakšice da sami pokrenu biznis i stvore radna mjesta i za sebe i za druge.

 

4. Siromaštvo:

Siromaštvo, propala privreda i novi surovi zakoni tržišta, kao i često nepostojanje jasnih kriterija pri zapošljavanju, mlade u regiji dovodi u poziciju besperspektivnosti – posljedice: kriminal, odlazak iz zemlje, pasivnost, korupcija, neosnivanje porodice. Preduga pauza od završetka školovanja do prvog zaposlenja dovodi do slabljenja samopouzdanja kod mladih ljudi, često i depresivnosti.

 

ODNOS VLASTI PREMA MLADIMA

 

1) U FBiH ni jedno ministarstvo nije preuzelo sve obaveze iz Zakona o mladima FBiH koje ima prema populaciji mladih. U RS-u briga o mladima nije u potpunosti sistemski uređena, jer često izostaju sistemski i strateški načini rješavanja njihovih problema. Na nivou države ne postoji institucionalna briga o mladima: ne postoji nadležno ministarstvo, ne postoji državna strategija prema mladima, ne postoje budžetska izdvajanja za mlade.

2) Izuzev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje za 2012. g. planira nešto ozbiljnija izdvajanja za učenike i studente, sva druga federalna ministarstva ne pokazuju ozbiljnu budžetsku zainteresiranost za populaciju mladih u FBiH. Nadležna ministarstva (prije sve rada i razvoja) nemaju posebne programe za zapošljavanje i razvoj biznisa mladih ljudi.

3) Netransparentna i često nezakonita dodjela sredstava udruženjima, pa tako i omladinskim udruženjima od strane svih nivoa vlasti dovodi do zatvaranja centara za mlade i ukidanje brojnih aktivnosti za mlade ljude u manjim lokalnim zajednicama. Nerazvijenost omladinskog sektora u BiH govori o tome da mladi nemaju alternativu za pošasti bh. društva: kladionice, kafane, kriminal i sl.

4) U 2010. g. su za podršku i razvoj mladih ljudi vlasti izdvojile svega 2 KM po glavi mladog čovjeka. Prema ranijim istraživanjima nevladinih organizacija u posljednje 4 godine vlasti u BiH najmanje novca su izdvojile za potrebe mladih, „čitavih“ 14 miliona maraka za četiri godine, što je jedva 0,05% ukupnih budžetskih sredstava. Dakle, Iako čine 25% stanovništva, za njih je u 2010. g. izdvojeno svega 0,05% budžeta.

5) Samo 10% općina u BiH ima službenika/cu za mlade koji obavlja samo ove poslove, 47% općina ima strategiju prema mladima (koje se uglavnom ne provode), a u samo 46% općina postoji posebna budžetska stavka za mlade, iako su sve to zakonske obaveze (više statistika o uspostavljenim mehanizmima brige vlasti o mladima na lokalnom nivou: OVDJE)

 

 

STATISTIKE ZA REGIJU

1) NEZAPOSLENOST:

HRVATSKA (15-24 g.): Nezaposlenost mladih: 2011. g.: gotovo 40% (Economist.com)

EU (15-24 g.): 2008: 21,1%, 2010: 32,6%, s tim što u EU postoje programi za socijalnu brigu mladih

SRBIJA: 48% nezaposlenih do 30 godina starosti

 

2) ODLAZAK MLADIH:

HRVATSKA: 2010: 29,4%

SRBIJA: na četvrtom mjestu po odljevu mozgova u svijetu; iz Srbije se 90-ih godina iselilo 5% stanovništva, od čega je 90% njih bilo mlađe od 40 g. i uglavnom visoko obrazovani

 

3) BRIGA VLASTI:

HRVATSKA: Nema zakon o mladima, ali ima od 2009. g. Nacionalni program za mlade

SRBIJA: 2011. g. usvojila Zakon o mladima, koji 16.1.2012. stupa na snagu; vrlo apstraktan

 

4) OBRAZOVANJE:
Neodgovarajuća obrazovna politika u cijeloj regiji

Mladi nemaju sredstava školovati se.

HRVATSKA: Dok neke zemlje u visoko obrazovanje ulažu i do 2% BDP-a, Hrvatska se ističe ulogom od samo 0,87% BDP-a, dok u 23 od 27 članica EU-a izdvajaju više od ovog iznosa..

Izuzev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje za 2012. g. planira nešto ozbiljnija izdvajanja za učenike i studente, sva druga federalna ministarstva ne pokazuju ozbiljnu budžetsku zainteresiranost za populaciju mladih u FBiH.

Ni 2012. g. mladima u Federaciji neće donijeti naklonost vlasti, onu konkretnu, budžetsku. Sudeći prema odgovorima federalnih ministarstava o planiranju sredstava za mlade u budžetskoj 2012. g., koja su dostavili Institutu za razvoj mladih KULT, i naredne godine mladi će biti populacija za koju se iz federalnog proračuna najmanje izdvaja. Na upit o postupanju po Zakonu o mladima FBiH, a u vezi s planiranjem potrebnih sredstava za implementaciju odredbi ovog zakona, 9 federalnih ministarstava dostavilo je odgovore, dok ih je 7 uskratilo informaciju javnosti. Odgovore su dostavila federalna ministarstva: 1. rada i socijalne politike 2. pravde, 3. prometa i komunikacija 4. unutrašnjih poslova, 5. trgovine, 6. razvoja, poduzetništva i obrta, 7. prostornog uređenja, 8. obrazovanja i nauke, te 9. kulture i sporta. Svoje odgovore uskratila su ministarstva: 1. okoliša i turizma, 2. poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 3. raseljenih osoba i izbjeglica, 4. zdravstva, 5. finansija, 6. energije, rudarstva i industrije te 7. za pitanja boraca i invalida.

Pristigle odgovore navodit ćemo redom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u svome dopisu obavještava da u Akcionom planu zapošljavanja u FBiH za period 2010-2013. g. nezaposleni mladi prepoznati su kao ključna ciljna grupa. Međutim, za tu ključnu ciljnu grupu u 2011. g. nisu odobrena sredstva koja su bila potrebna za provođenje mjera iz Akcionog plana zapošljavanja, te se, kako nam je naveo ministar Čamber, „nisu mogle realizovati nikakve aktivnosti.“ Za 2012. g., od ukupnih 900.000 KM koliko je ovo Ministarstvo planiralo za provođenje mjera iz programa zapošljavanja, Prijedlogom budžeta Federacije BiH Vlada mu je utvrdila tek 360.000 KM. S obzirom da je u Federaciji na evidencijama službi za zapošljavanje 368.922 nezaposlena lica, sredstva koje je Vlada FBiH predvidjela za zapošljavanje u narednoj godini mogu se okarakterisati mizernim: Ni marka po  nezaposlenoj osobi. Koliko će od ovih 360.000 KM pripasti mladima, ostaje da se vidi.

Federalno ministarstvo pravde odgovorilo je dosta kratko i jasno: „ovo ministarstvo nije planiralo sredstva za transfere zbog mjera štednje u 2012. g.“, usmjeravajući nas na Vladu FBiH da nas uputi „na nadležno ministarstvo po ovom pitanju.“ Nažalost, nadležno ministarstvo za pitanja mladih još uvijek ne postoji, jer nije preuzelo obaveze iz Zakona o mladima FBiH, tako da nas Vlada praktično nije imala na koga uputiti. Međutim, Ministarstvo pravde, kao i sva druga ministarstva koja Zakon eksplicitno ne obavezuje na izradu programa za mlade, ima mogućnost učiniti nešto za ovu populaciju, s obzirom da su brojne oblasti u kojima se mladima može pomoći: od stipendiranja studenata, omogućavanje obavljanja pripravničkog staža diplomantima, oslobađanja naknada za troškove registracije (omladinskih) udruženja i sl. Međutim, Ministarstvo je odlučilo poštovati mjere štednje.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija obavijestilo je da „ni po ustavu ni po zakonu nije nadležno ni u jednoj oblasti omladinskog sektora navedenih u Čl. 25 Zakona o mladima FBiH.“ Iako bez nadležnosti, nešto su ipak uradili. U 2011. g. primili su jednog volontera-pripravnika, dipl. ekonomistu, a za 2012. g. planirana su sredstva za prijem jednog volontera. Ministarstvo je donijelo i „potreban plan i program obuke za pripravnike i volontere.“

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova priznalo je neke nadležnosti iz Zakona o mladima i navelo da „posvećuje pažnju pojedinim oblastima, vezano za pitanja mladih.“ Kao konkretan primjer podrške mladima, MUP je u budžetu za 2012. g. planirao sredstva za zapošljavanje pet državnih službenika sa statusom pripravnika.

Federalno ministarstvo trgovine napominje da je „u periodu 2008.-2009. upošljavalo četiri volontera.“ Međutim, obavijestilo je i da „u budžetu ovog Ministarstva za 2012. g. nisu predviđena sredstva za upošljavanje volontera, kao ni sredstva za grantove ili transfere s namjenom podrške talentiranim ili socijalno ugroženim kategorijama mladih.“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kako stoji u dopisu, daje punu podršku razvoju omladinskog sektora i politika prema mladima. Strateški ciljevi ovog ministarstva definirani su u projektu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH“, koje obuhvata smanjenje administrativnih prepreka, promociju poduzetništva, finansijsku podršku, stručno usavršavanje za malo i srednje poduzetništvo, tehnički razvitak i dr. U navedenome značajno mjesto zauzima preduzetništvo mladih te da Ministarstvo „u svojim planovima planira poticanje mladih.“ Ministarstvo je, kako u odgovoru navodi, u svom dosadašnjem radu davalo podršku mladima koji tek pokreću vlastiti biznis, kao i poduzetnicima koji zapošljavaju mlade ljude. S takvom će praksom nastaviti i sljedeće godine. Ministarstvo je bilo i domaćin inicijativi Globalna sedmica poduzetništva mladih, koja je trebala „inspirisati mlade ljude da prihvate inovacije, maštovitost i kreativnost, da pretvore svoje ideje u stvarnost.“ S tim će nastaviti i u narednoj godini. Međutim, Ministarstvo nije navelo koliko sredstava je izdvojilo za ove aktivnosti niti koliko sredstava planira za razvoj preduzetništva mladih u 2012. g.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja izvijestilo je da „nije planiralo budžetska sredstva za provođenje Zakona o mladima FBiH“.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može biti pozitivan primjer drugim ministarstvima u Federalnoj vladi. Ministarstvo navodi da je u 2011. g. provelo programe iz oblasti obrazovanja i nauke, usmjerene isključivo na mlade, u iznosu od 1.840.000 KM.  Programi ovog ministarstva obuhvatali su smještaj i ishranu studenata, podršku domaćim i međunarodnim studentskim manifestacijama, podršku talentiranim studentima i radu studentskih organizacija, poticaj školovanju Roma, sufinansiranje Fonda za studentske zajmove, pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija, nagrade učenicima za ostvarene rezultate i sl.  Kada je riječ o 2012. g., Ministarstvo navodi da su okvirnim budžetom planirana približno ista sredstva za navedene i slične programe. Iako je možda izostao strateški pristup usmjeravanja ovih sredstava, provedene aktivnosti ovog ministarstva jesu osvježenje na sivoj sceni institucionalne (ne)brige o mladima u FBiH. Nadamo se da će ova sredstva, koja su planirana Okvirnim budžetom, biti odobrena od strane Vlade.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje je nadležno za mlade i Zakonom o ministarstvima FBiH i dijelom Zakonom o mladima FBiH, poslan je upit o postupanju po revizorskim preporukama u vezi sa uspostavom kriterija za dodjelu sredstava projektima za mlade, s obzirom da je ranijih godina Ministarstvo finansiralo aktivnosti koje su usmjerene na mlade i da su revizori imali određene zamjerke na raspodjelu tih sredstava. Ministarstvo je u dopisu navelo da nema poseban transfer za omladinske organizacije, ali da u transferu za udruženja građana pravo apliciranja imaju sva udruženja, što podrazumijeva i omladinska udruženja. „Ministarstvo će izraditi posebne kriterije za podršku mladima kada transfer za mlade bude obezbijeđen i usvojen od strane Vlade Federacije BiH“, navodi se u odgovoru Ministarstva.


Može se pozdraviti spremnost većine ministarstava na saradnju s javnošću, koju su pokazali dostavljanjem informacija o izdvajanju budžetskih sredstava za rješavanje problema i potreba mladih u Federaciji BiH u 2012. g. Međutim, izražavamo svoju zabrinutost zbog malih izdvajanja i simboličnih programa za mlade te posebno zbog činjenice da Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kojem su zakoni povjerili najveću odgovornost za mlade u FBiH, još nije osiguran transfer za mlade od strane Vlade FBiH. Možda su navedenih 6 pripravnika/ca, koji će sljedeće godine imati sreću obaviti pripravnički staž u federalnim ministarstvima, najbolji pokazatelj vizije razvoja Federacije u ovoj oblasti..

Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT realizirala je drugi seminar o borbi protiv dopinga u BiH. Seminar se održao u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA 22. 12. o.g. s početkom u 16.00 sati.

.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search