Fakat je vakat za mlade i jaču podršku omladinskom sektoru u BiH

Omladinske organizacije i organizacije koje rade sa mladima u BiH su na poziv Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/savjeta mladih Brčko distrikta BiH predstavile potrebe omladinskog sektora u BiH ka međunarodnoj zajednici.

Događaj koji je organizovan sa ciljem da se predstave rezultati zajedničkog rada krovnih organizacija za mlade u BiH u sklopu inicijative Fakat je vakat za mlade bio je povod da se ukaže i na potrebe omladinskih organizacija i mladih.

 

Institut za razvoj mladih KULT je predstavio preliminarne podatke istraživanja o položaju i potrebama mladih u BiH, a koji su bili povod za zajedničko planiranje aktivnosti od strane omladinskih organizacija za naredni period. Posebno je naglašeno da omladinski sektor treba jasnije izvještavati o postignutim rezultatima, a kako bi javnost mogla razumjeti koliko je važan rad sa mladima.

Na događaju su dodijeljene i nagrade lokalnim zajednicama, liderima, koje provode kvalitetne programe za mlade. Lukavac - lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih, Jablanica - lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima, Ilidža – lider u oblasti lokalnih politika za mlade, Prijedor – lider u podršci razvoja potencijala mladih, Centar Sarajevo – lider u oblasti zapošljavanja mladih.

Predstavnici Instituta su na radnom sastanku sa predstavnicima zajednica istakli važnost kreiranja strateškog plana djelovanja prema mladima, kvalitetnih politika kao i saradnje institucija vlasti i omladinskog sektora.

 

Fakat je vakat za mlade i jaču podršku omladinskom sektoru u BiH je poruka koja je obilježila inicijativu Fakat je vakat za mlade koju je u proteklim mjesecima podržavao USAID, IOM i BHRI program.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search