Gradiška se pridružila inicijativi Lokalne zajednice naklonjene mladima

 

Nakon što je jučer 12. augusta na Međunarodni dan mladih potpisan sporazum o saradnji između Općine Ilidža i Instituta za razvoj mladih KULT, pilot fazi inicijative Lokalne zajednice naklonjene mladima danas se pridružio i Grad Gradiška.

Potpisivanju su prisustvovali Zoran Adžić, gradonačelnik Grada Gradiška i Šeherzada Halimić, izvršna direktorica Instituta.

„Potpisom sporazuma o saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Grad Gradiška pristupio je certifikaciji kao lokalna uprava koja podržava mlade i njihov razvoj, te mlade uključuje u politiku grada. Želimo kreirati takav ambijent da mladi ostanu u gradu. Kroz sporazum o saradnji Grad Gradiška i Općina Ilidža ulaze u proces verifikacije dosadašnjih aktivnosti usmjerenih prema razvoju mladih, nastavljamo podržavati omladinske politike i politike nevladinih organizacija, te udruženja mladih po čemu je Gradiška do sada bila prepoznatljiva. Na ovaj način Grad će dobiti i zvaničnu potvrdu kroz certifikat koji će nam omogućiti saradnju sa nevladinim organizacijama u Europskoj komisiji, UNDP-u i razvojnim agencijama Europske Unije. Pored toga, moći ćemo realizovati infrastrukturno i privredno proširenje grada, gdje ćemo ostvariti preduslov privlačenja određenih sredstava koja bi mogla biti iskorištena za podršku politika i ideja mladih, ali i njihovu realizaciju“, rekao je gradonačelnik Adžić.

 

Pilot faza ove inicijative provodi se u saradnji sa dvije lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini i drugim relevantnim akterima u polju mladih kako bi cijeli model bio testiran i unaprijeđen u skladu sa sličnim programima u regiji i svijetu, te kako bi osnovna ideja odgovarala stvarnim potrebama zajednica i mladih u BiH.

"Danas smo potpisali Sporazum o saradnji sa Gradom Gradiška za pilot fazu inicijative Lokalne zajednice naklonjene mladima i vrlo smo zahvalni Gradskoj upravi na dosadašnjoj saradnji. Inicijativa će omogućiti da procijenimo uspjeh zajednice u oblastima od interesa za mlade poput obrazovanja, socijalne brige i zdravlja, zapošljavanja, kulture i sporta, ali i drugim oblastima, te da nađemo najbolji mogući način na koji Grad Gradiška može nastaviti podržavati mlade. Obzirom da smo jučer potpisali sporazum i sa Općinom Ilidža važno nam je da sa ove dvije zajednice prođemo sve moguće opcije na koji način lokalna zajednica može biti privlačna mladim ljudima za život i na koji način se mogu osigurati svi potrebni sadržaji. Vjerujem da ćemo kroz ova dva partnerstva uspješno razviti koncept po kojem će biti moguće mjeriti uspjehe svih drugih zajednica u BiH, ali i pomoći svim lokalnim zajednicama koje to budu htjele da kreiraju nove prilike za mlade", riječi su izvršne direktorice Halimić.

U narednom periodu Institut će zajedno sa službama Općine Ilidža i  Grada Gradiška raditi na pripremi cijelog procesa i alata koji će kasnije biti korišteni i dostupni svim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Kao što je prethodno najavljeno, po okončanju pilot faze, kroz inicijativu Lokalne zajednice naklonjene mladima Institut će stručno podržati sve zainteresirane lokalne zajednice kako bi bolje primjenjivale lokalne politike prema mladima, te podržale razvoj omladinskog sektora i stvarale bolje uvjete za život mladih u svim dijelovima BiH.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search