Institut za razvoj mladih KULT održao sastanak sa Uredom ministrice civilnih poslova BiH

ministarstvo civilnih poslova bosne i hercegovine

Predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT održale su sastanak sa predstavnicom Ministarstva civilnih poslova BiH, savjetnicom za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, Sanjom Vlaisavljević, a sastanku je prisustvovala i predstavnica Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ana Tolo.

Cilj sastanka bio je predstaviti rad Instituta Ministarstvu civilnih poslova te razmotriti mogućnosti zajedničkog djelovanja a u skladu sa prioritetima Ministarstva civilnih poslova u području pitanja mladih.

Institut je predstavio svoje dosadašnje napore pri uspostavi i provedbi legislative za mlade, podrške i partnerstava koje ima sa organizacijama civilnog društva u BiH, a posebno saradnje koju ima sa Vijećem mladih Brčko distrikta BiH, Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem mladih Federacije BiH. Predstavljen je i ekonomski program Instituta kroz koji se podržavaju mladi preduzetnici i inovatori u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u BiH, te obuke i prilike koje Institut nudi mladima kroz grant programe.

Posebna pažnja na sastanku posvećena je saradnji Instituta i Federalnog ministarstva kulture i sporta kroz Osnovnu obuku za službenike i službenice za mlade, koje ovo ministarstvo i Institut zajedno provode od 2012. godine, u skladu sa Pravilnikom o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade.

Vlaisavljević je istakla kako su prioriteti Ministarstva civilnih poslova sada saradnja sa krovnim tijelima mladih, saradnja sa ministarstvima koji su nadležni za pitanja mladih, te rad na uspostavi funkcionalne Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Kako Institut djeluje u polju politika prema mladima skoro dvije decenije, ovakvi prioriteti u državnom ministarstva nam daju podstrek za dalje djelovanje, te međusobno informiranje u polju mladih i politika prema mladima i eventualno zajedničko djelovanje u omladinskom sektoru. 

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search