I Tursku zanima omladinski rad u BiH

turska posjeta

Omladinskom radu u Bosni i Hercegovini u sferi je interesovanja i organizacija iz Turske. O iskustvima u omladinskom radu sa predstavnicama Instituta za razvoj mladih KULT razgovarali su članovi/ice organizacije KEGED iz Malatye (Turska).

Delegaciju Turske činili su predsjednik Urban Development Association, predstavnik Ministarstva za mlade i sport u Turskoj, predstavnice organizacije Urban Development Association Antalya i Urban Development Association Konya. Na sastanku se razgovaralo o programima koje Institut provodi za omladinske radnike i radnice, o samoj obuci i procesu certificiranja omladinskih radnika/ca. 

Posebno interesovanje gosti su pokazali sa saradnju Instituta i institucija vlasti u kreiranju strategija prema mladima i o položaju mladih u Bosni i Hercegovini. Prezentiran je način na koji Institut radi istraživanja o položaju i potrebama mladih koje služi za daljnje kreiranje strateških dokumenata za poboljšanje položaja mladih. 

Institut za razvoj mladih KULT svoje iskustvo u radu sa mladima i za mlade vrlo rado dijeli sa organizacijama koje imaju slične misije, i vjerujemo da će ova posjeta poslužiti organizacijama u Turskoj u unaprjeđenju omladinskog rada i kreiranju politika za mlade. 

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search