Kako kroz zajednički rad mladih i vlasti mijenjati društvo?

29633383 10157895763473973 59782181 oIzgradanja jačih društava bila je tema  Western Balkans Youth Conference koja je u Prištoni održana 26. i 27. marta 2018. godine, a uoči novog samita o Zapadnom Balkanu koji je zakazan ovog ljeta u Londonu u okviru Berlinskog procesa.

Ideja konferecije je da da prilog izgradnje programa jačih društava u regiji, čemu posebno stremi i berlninski proces. British Council je kroz konfereciju omogućio mladima i organizacijama  mladih u regiji da kroz niz konsultacija, prezentacija i radnih grupa daju projedloge za poruke i preporuke  koje o mladima i za mlade trebaju biti predstalvjene na samitu u Londonu.

 

 

Svoj rad predstavio je i Institut za razvoj mladih KULT, a akcenat je bio na ostvarivnaju dijaloga između mladih i donosioca odluka, te kako kroz zajednički rad mladih i vlasti mijenjati društvo. Institut je dao i prijedloge o porukama koje bi donosioci odluka iz regije, ali i šire trebali čuti na narednm samitu.

29633661 10157895768208973 428660539 o

Konferecija je održana u suradnji sa  Regionalnim uredom za sarandnju mladih RYCO, koji je vrlo vidljivi rezultat belrniskog procesa do sada.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search