Međunarodni dan mladih – naš dan!

Znate da ste mladi i da možete mijenjati svijet?! Jasno vam je da isti morate promijeniti jer će u suprotnom svijet promijeniti vas kao što je to učinio i vašim roditeljima i roditeljima njihovih roditelja?! Ne želite da se sudbina ponovi i da floskule kako mladi jesu jedina budućnost te da samo mladi mogu napraviti promjenu ne ostanu puke izjave o kojima se i ne razmišlja dok ih se izgovara onako klišejski.

mladi

Mladi su najugroženija društvena grupa u Bosni i Hercegovini. Analiza stanja i potreba mladih Instituta za razvoj mladih KULT u Federaciji BiH jasno pokazuje kako bi čak 37% mladih Bosnu i Hercegovinu napustilo zauvijek, 40 % na duže vrijeme a samo 9 % njih je već preuzelo konkretne koraka za odlazak iz zemlje. Ti podaci su jasni kada se zna da samo 60 % mladih u BiH ne može doprinijeti kućnom budžetu, a 23 % mladih živi u domaćinstvima sa primanjima manjim od 1000 KM mjesečno.

Stanje se dramatizira kada se zna da samo 5 % mladih u BiH raspolaže sa više od 1000 KM mjesečno. Mladi ne zasnivaju porodice jer ih je u BiH samo 9% vjenčanih a samo 7 % ima djecu dok je stambeno samostalnih samo 7% od čega 2 % živi kao podstanari a 5 % u vlastitim stanovima.

Postojeći podaci Instituta za razvoj mladih KULT ukazuju na trend socio-ekonomske nesamostalnosti mladih u Bosni i Hercegovini. Uzroci ovakvog stanja su u otežanim uslovima za stalno zapošljavanje ali i konstantnoj marginalizaciji mladih u procesima odlučivanja.

Mladi ljudi ipak žele sudjelovati u procesu odlučivanja i preuzeti odgovornost za vlastite aktivnosti i izraziti vlastito mišljenje.  Zbog toga je mlade iznimno bitno uključiti u procese odlučivanja jer mladi zaista nose promjene.

Institut za razvoj mladih KULT usprkos teškom stanju mladih u Bosni i Hercegovini obilježava Međunarodni dan mladih koji se širom svijeta obilježava svakog 12 augusta od 2000. godine.  U povodu Međunarodnog dana mladih Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA nizom aktivnosti stavlja akcent na mlade u Bosni i Hercegovini i njihov dan.

Raznovrsni program Obrazovno razonodnog centra za mlade SPAJALICA održava se 16.08.2014 sa početkom u 9.30h i traje do 22.00h.

Cilj je okupljanje što više mladih ljudi sa područja Kantona Sarajevo i lokalne zajednice Ilidža, kako bi se mladima ponudio kvalitetan ali i zabavan sadržaj koji promovira neformalno obrazovanje i volonterizam mladih.

Međunarodni dan mladih je dan kada slavimo postignuća mladih u svijetu kao i učešće mladih u sve intenzivnijem sudjelovanju u društvu. Želja Instituta za razvoj mladih KULT je da mladi aktivno doprinesu u izradi lokalnih i regionalnih programa za mlade jer su mladi najjača snaga za sadašnjost i budućnost.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search