Održana Regionalna konferencija Move.Link.Engage

MLE 1U periodu od 21. do 23. septembra 2020. godine održana je Regionalna konferencija Move.Link.Engage u organizaciji Beogradske otvorene škole putem Zoom platforme. Tema ovogodišnje konferencije bila je Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era.

Cilj konferencije bio je da se doprinese pronalaženju rješenja za implementaciju principa partnerstva, solidarnosti i odgovornosti u „novoj normalnosti“ i savremenom razvoju Evropske unije, kao i da se identificiraju mogući scenariji za održavanje prosperiteta i otpornosti Evrope u okolnostima nove normalnosti i implikacije ovih procesa na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.

Predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT prisustvovale su panelu na temu Partnerstvo za razvoj zapošljivosti mladih, tokom posljednjeg dana konferencije. Panelisti su bili predstavnici organizacija koje se bave pitanjima mladih na Zapadnom Balkanu, a govorilo se o oblasti zapošljavanja i mobilnosti mladih, potrebi za usvajanjem i primjeni novih digitalnih znanja, važnosti angažiranosti organizacija civilnog društva kao spone između ključnih aktera u društvu (donosioca odluka i direktnih korisnika – mladih osoba), te posljedicama koje očekivana ekonomska recesija može ostaviti na sigurnu budućnost mladih sa područja Zapadnog Balkana. Jedan od zaključaka panela jeste važnost uspostavljanja partnerstava između organizacija civilnog društva, predstavnika vlasti, poslovne i akademske zajednice, koji svojim radom, iskustvom i ekspertizom mogu dati doprinos suočavanju sa postojećim izazovima u oblasti zapošljivosti mladih i smanjenju odljeva mozgova.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search