Sastanak s udruženjem Eko-rafting klub Rajska plaža u Bratuncu

IMG 6633

O projektnim aktivnostima udruženja Eko-rafting kluba Rajska plaža razgovaralo se u srijedu, 17.6.2020. godine u Bratuncu. Ovo udruženje nastoji doprinijeti boljem kvalitetu života u svojoj lokalnoj zajednici kroz razvoj sporta, ekologije i turizam, kao i kroz mogućnost (samo)zapošljavanja mladih.

Poseban fokus stavljen je na zapošljavanje mladih i organizaciju aktivnosti za mlade. U saradnji s Građanskom alijansom za socijalnu inkluziju – GASI iz Požege, Srbija, provode inicijativu "Nove prakse za bolju budućnost" i koordiniraju aktivnosti koje se provode u BiH. Cilj projekta je osiguranje boljeg pristupa tržištu rada mladih sa područja Bratunca, sa posebnim fokusom na mlade bez kvalifikacija, kao i uspostavljanje održivog modela koji uključuje saradnju između obrazovnih ustanova, poslodavaca, lokalnih vlasti i mladih nezaposlenih osoba.

Kao dio projektnih aktivnosti, predviđena je obuka 15 mladih nezaposlenih osoba iz Bratunca, koja će uključivati teorijsko i praktično znanje u skladu s profilom zanimanja. Uspostavljena je saradnja sa srednjoškolskim centrom iz Bratunca koji će odabranim polaznicima pružiti teorijsku nastavu, a potom će polaznici stručnu praksu steći u nekoj od lokalnih kompanija. Na kraju obuke, nakon položenog stručnog ispita, polaznici će dobiti certifikat kao dokaz o stečenim kvalifikacijama. Obuka će se održati u narednom periodu, a u toku je odabir polaznika.

Projekt Nove prakse za bolju budućnost dio je scheme malih grantova u okviru WeB4YES - Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support. Inicijativa WeB4YES provodi se uz podršku Evropske komisije. Institut za razvoj mladih KULT je partner u ovoj regionalnoj inicijativi.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search