O (samo)zapošljavanju mladih u BiH

yes4job

Zapošljavanje mladih bila je tema Prvog sastanka Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u BiH, koji je 24.05.2018. godine održan u Sarajevu.

Forum je osnovan u okviru regionalnog projekta WeB4YES - Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih koji se provodi u 6 zemalja Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Makedonija). Cilj Foruma je uspostavljanje dijaloga između građanskog društva, vlasti i poslovne zajednice kako bi se izradile i zagovarale preporuke za politike koje bi unaprijedile zapošljavanje mladih i preduzetništvo.

yes4job2

Prvom sastanku Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u BiH prisustvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, vlasti i poslovne zajednice. Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta i nacrti Izvještaja o zapošljivosti mladih i aktivnim mjerama za mlade. Predstavnici Ministarstva civilnih poslova, JU Službi za zapošljavanje KS i USK, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Udruženja poslodavaca FBiH, Vijeća mladih FBiH, Omladinskog savjeta Republike Srpske, Fondacije Mozaik, Fondacije Infohouse, RYCO BiH, BIT Centar Tuzla, Spark poslovni park d.o.o. i mnogi drugi učestvovali su u konstruktivnom dijalogu na temu (samo)zapošljavanja mladih i preduzetništva.

Domaćin Foruma bio je Institut za razvoj mladih KULT.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search