TCP Kipar 2

U periodu od 28. do 30. septembra 2020. godine održan je Forum “Towards Collaborative Practice“ o socijalnim inovacijama i socijalnoj inkluziji u organizaciji Youth Board of Cyprus putem Zoom platforme. TCP Forum predstavlja međusektorski događaj koji istražuje potencijal rada s mladima i inicijative Erasmus+ za poticanje socijalnog preduzetništva i socijalnih inovacija među mladima.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search