web4jobs

Web4Jobs je one-stop-shop platforma koja mladim osobama sa područja Zapadnog Balkana nudi ažurirane informacije o mogućnostima zaposlenja, sticanja neformalnog i formalnog obrazovanja, karijernog usmjeravanja i samozapošljavanja odnosno pokretanja vlastitog biznisa. Platforma je kreirana sa ciljem da mladim osobama pomogne u njihovim pripremama za ulazak na tržište rada, ali i da poveže mlade ljude sa područja Zapadnog Balkana promovirajući mobilnost u oblasti obrazovanja i rada. Platformi se može pristupiti putem linka: www.web4jobs.info.

20191129 101901

U Sarajevu je 29. i 30. novembra 2019. godine održan sastanak Regionalne konsultativne grupe za zapošljavanje i preduzetništvo mladih na Zapadnom Balkanu, u organizaciji SALTO Resursnog centra za Jugoistočnu Evropu. Cilj sastanka Regionalne konsultativne grupe na Zapadnom Balkanu u okviru Youth@Work Strateškog partnerstva bio je postaviti zajedničku osnovu za saradnju unutar grupe sudionika i istražiti mogućnosti za postizanje i unapređivanje ciljeva Strateškog partnerstva u zemljama partnerima na teritoriji Zapadnog Balkana.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search