Prijedlog zakona o volontiranju FBiH 10. tačka dnevnog reda

Prijedlog zakona o volontiranju FBiH uvršten je u dnevni red 19. sjednice Predstavničkog doma PFBiH (pod tačkom 10.) koja je zakazana za 10. i 11. oktobra 2012. g. Vjerujemo da će donosioci odluka svojim ZA zakonu dati konkretan potjecaj razvoju volonterstva i volonterima/kama verificirati njihov društveno koristan angažman. 

Zakon o volontiranju... / Galerija slika

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search