JAVNA DISKUSIJA „SANACIJA I OBNOVA POPLAVLJENOG PODRUČJA NA TERITORIJI OPĆINE VOGOŠĆA“

Institut za razvoj mladih KULT koji je članica Mreže „BRANA“ srdačno Vas poziva na javnu diskusiju „Sanacija i obnova poplavljenog područja na teritoriji općine Vogošća“.

Javna diskusija će biti održana u utorak, 17.11. ove godine, u 12.00 sati u sali Općine Vogošća (Ul. Jošanička 80).

Na sastanku će se diskutovati o ulozi civilnog društva u sanaciji posljedica poplava iz 2014. godine, dosadašnjim aktivnostima i problemima, o percepciji građana o rezultatima obnove šteta nastalih nakon poplava, te o planovima za naredni period na području općine Vogošća. Predviđeno je prisustvo predstavnika Službe civilne zaštite Općine Vogošća, predsjednika Savjeta MZ Svrake, predstavnika organizacija civilnog društva, građana općine Vogošća te ostalih aktera koji su direktno učestvovali u pomaganju za vrijeme poplava u maju 2014. g.

Mreža BRANA ima za cilj da kroz svoje projektne aktivnosti doprinese transparentnosti procesa oporavka poplavom uništenih područja, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora. Ostvarivanje navedenog cilja će biti postignuto kroz aktivnosti monitoringa i prikupljanja informacija, analizu inputa te predstavljanje nalaza i fasilitiranje javnog dijaloga.

1 copy copy copy copy copy

2 copy copy copy copy

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search