Poziv na javnu diskusiju „SANACIJA I OBNOVA POPLAVLJENOG PODRUČJA NA TERITORIJI KAKNJA“

Institut za razvoj mladih KULT, koji je članica Mreže „BRANA“, poziva Vas na javnu diskusiju „Sanacija i obnova poplavljenog područja na teritoriji općine Kakanj“.

Javna diskusija bit će održana u ČETVRTAK, 24.12. ove godine, u 12.00 sati u sali općine Kakanj (nova zgrada). 

Na sastanku će se razgovarati o ulozi civilnog društva u sanaciji posljedica poplava iz 2014. godine, dosadašnjim aktivnostima i problemima, o percepciji građana o rezultatima obnove šteta nastalih nakon poplava, te o planovima za naredni period na području općine Kakanj. Predviđeno je da diskusiji prisustvuju predstavnik Službe civilne zaštite Općine Kakanj, predsjednik Savjeta MZ Svrake, predstavnik organizacija civilnog društva, građani općine Kakanj, te ostali akteri koji su direktno učestvovali u pomaganju za vrijeme poplava u maju 2014. g.

Mreža BRANA ima za cilj da kroz svoje projektne aktivnosti doprinese transparentnosti procesa oporavka poplavom uništenih područja, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora. Ostvarivanje navedenog cilja će biti postignuto kroz aktivnosti monitoringa i prikupljanja informacija, analizu inputa te predstavljanje nalaza i fasilitiranje javnog dijaloga.

kakanj.jpg

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search