27. marta 2015. g. u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT održana je svečana dodjela certifikata i potvrda o učešću prvoj generaciji polaznika/ca Obuke stručnih saradnika/ca za rad s mladima, popularnije omladinskih radnika/ca.

Stručni saradnici/e za rad s mladima su osobe koje pomažu mladima u procesu njihovog razvoja. Na inicijativu Instituta za razvoj mladih KULT zanimanje stručnog saradnika/ce za rad s mladima uvršteno je u klasifikaciju zanimanja Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Obuku je činilo 5 modula koji su održani u periodu od septembra 2014. g. do marta 2015. g. Na obuci je učestvovalo 25 polaznika/ca koji su predstavljali 13 centara i udruženja za mlade koji djeluju u Bosni i Hercegovini.

Nakon završetka petog modula obuke polaznici/e su pristupili polaganju završnog ispita. Ispit je sadržavao pitanja vezana za oblasti koje su polaznici/e imali priliku savladati kroz 5 modula obuke: rad s mladima, organizacijske vještine, socijalne kompetencije, preduzetništvo i pisanje biznis planova i komunikacijske vještine. Nakon polaganja završnog ispita, organizirana je svečana dodjela na kojoj su polaznicima/ama dodijeljeni certifikati i potvrde o učešću na obuci.

Gosp. Bešić pozdravio je prisutne i zahvalio se svim polaznicima/ama na učešću i njihovom doprinosu obuci. “Zadovoljstvo je vidjeti motivirane mlade koji konstantnim radom na vlastitom usavršavanju nastoje doprinijeti razvoju svoje organizacije. Vjerujem se da će vam znanja i vještine koje ste stekli na obuci pomoći da doprinesete poboljšanju položaja mladih u vašoj lokalnoj zajednici i bolje razumijete njihove probleme i potrebe.” izjavio je gosp. Bešić.

U periodu od 23.3 - 26.3.2015. g. u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT i Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA održan je peti modul obuke stručnih saradnika/ca za rad s mladima za 25 učesnika/ca iz 8 lokalnih zajednica iz Bosne i Hercegovine.

Teme petog modula su bile organizacijske vještine i rad s mladima.

U okviru teme organizacijske vještine, polaznici/e obuke su učili šta je planiranje, način planiranja aktivnosti ili manjeg projekta, čemu služi planiranje, koje su faze u provođenju projekta te šta se smatra dobrim i uspješnim projektom. Također, predavač je pojasnio šta su monitoring i evaluacija i čemu nam služe. Polaznici/e su spoznali koji su tipovi evaluacije i kada se provode. Trener je naglasio značaj evaluacije, te odgovorio na pitanja zašto radimo evaluaciju, ko provodi evaluaciju te koji su evaluacijski standardi.

IMG 1759 IMG 1876

Trener je polaznicima/ama  približio pojam monitoringa i objasnio u koje svrhe se mogu koristiti nalazi monitoringa. Na radionicama je  definiran pojam izvještaja. Istaknuta je važnost pisanja izvještaja,  naglašeno je kome pišemo izvještaj, čemu služi te je predstavljena njegova struktura.

U okviru teme rad s mladima predavač je upoznao polaznike/ce  sa strategijom prema mladima, te naglasio značaj učestvovanja u izradi ovog dokumenata. Polaznici/e su naučili razliku između politike prema mladima i strategije prema mladima i imali priliku upoznati se s najbitnijim elementima strategije prema mladima, a prvenstveno izradom plana djelovanja po oblastima.

U okviru teme rad s mladima polaznici/e su radili i na temi istraživačko-zagovaračkog rada. Na radionicama je definirano šta je to zagovarački rad, koji su to elementi javnog zagovaranja te koji su temelji i poruke javnog zagovaranja. 

IMG 1943 IMG 2084

Petim modulom obuke završena je obuka stručnih saradnika/ca za rad s mladima. Obuka koja je trajala od septembra 2014. g. do kraja marta 2015. g. osposobila je 25 učesnika/ca da na najbolji način organiziraju aktivnosti rada s mladima, da poboljšaju komunikacijske i organizacijske vještine, ali i praktično znanje o pisanju biznis planova. Nakon obuke održana je i dodjela certifikata i potvrda o učešću na obuci.

U nastavku pogledajte profile sada već stručnih saradnika/ca za rad s mladima.

Institut za razvoj mladih KULT počeo je u septembru 2014. g. s obukom prve generacije stručnih saradnika/ca za rad s...

Posted by Institut za razvoj mladih KULT on Tuesday, 24 March 2015

U periodu od 23-26.2.2015.g. u Obrazovno - razonodnom centru za mlade SPAJALICA održan je četvrti modul obuke stručnih saradnika/ca za rad s mladima. Četvrtom modulu obuke prisustvovali su mladi iz trinaest omladinskih organizacija, udruženja i centara iz osam lokalnih zajednica iz Bosne i Hercegovine.

Teme četvrtog modula bile su socijalne kompetencije i organizacijske vještine.

Prva dva dana modula, u okviru teme socijalne kompetencije polaznici/e obuke imali su priliku od trenerice, diplomirane psihologinje i geštalt psihoterapeutkinje Senke Čimpo usvajati znanja o temama: šta su socijalne kompetencije, prepoznavanje i uvažavanje vlastitih potreba i potreba drugih, nenasilno rješavanje konflikata, kompromis, uključivanje i rodna ravnopravnost koja podrazumijeva jednake mogućnosti za žene, muškarce i osobe drukčijih rodnih identiteta.

Polaznici/e su kroz zanimljive vježbe i radionice spoznali da se socijalne kompetencije razvijaju kroz socijalnu interakciju tj. odnose s drugim ljudima ali i da obuhvaćaju odnos prema sebi i vlastitim osjećajima te odnos prema drugima te njihovim osjećajima i potrebama.

U nastavku modula, u okviru teme organizacijske vještine trener Jasmin Bešić približio te polaznicima/ama osnove strateškog i operativnog planiranja, organizacijskog upravljanja, mobilizacije resursa, mapiranja donatora kao i rad s volonterima/kama.

IMG 0985

IMG 1026

IMG 1031

Drugi modul obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima održan je u periodu 27 – 30. oktobar 2014. g. u Obrazovno-raznodnom centru za mlade SPAJALICA . Ovaj modul je još jednom okupio buduće stručne saradnike/ce za rad s mladima iz trinaest omladinskih udruženja/organizacija/centara za mlade iz čitave BiH.

Sinoć je u prostorijama Obrazovno-razonodnog centra za mlade održan prvi u ciklusu treninga samoodbrane za djevojke koji Institut za razvoj mladih KULT organizira u okviru kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja. Trening su vodili certificirani treneri i instruktori udruženja IKMF (International Krav Maga Federation) u BiH - www.kravmaga-ikmf.ba.

Prvi u ciklusu treninga samoodbrane ojačao je psihološke sposobnosti djevojaka u lakšem suprostavljanju i odbrani od sve većeg i učestalijeg nasilničkog ponašanja određenih skupina ovog savremenog društva.

Djevojke su upoznate s pravima i aktivnostima koje se preporučuju prije, tokom i poslije napada. Također, bilo je govora i o razlici između napada ili nasilja, najučinkovitijem načinu odbrane, predmetima koji mogu pomoći u odbrani od nasilnika u različitim situacijama poput napada u zabačenoj i osamljenoj ulici, prilikom podizanja novca s bankomata, prilikom šetnje parkom, prilikom susreta s nepoznatim prodavcem/icom uslijed kupovine preko interneta, i slično.   

'Krav Magu može pohađati svaka žena bez obzira na dob, s ili bez iskustva u borilačkim vještinama, te neovisno od fizičkih predispozicija, snage ili kondicije.', poručio je Krav Maga instruktor, Ervin Sućeska.  

Naredni treninzi izvodit će se u sali za borilačke sportove Kulturno-sportskog centra Ilidža (KSCIL), prema sljedećem rasporedu:

5. decembra (petak) u 17.30 sati,
6. decembra (subota) u 11.00 sati,
8. decembra (ponedjeljak) u 17.30 sati,
10. decembra (srijeda) u 20.30 sati.

Učešće u treningu je besplatno za sve polaznice. Polaznice će dobiti i potvrdu o završenom treningu po usvojenim vještinama samoodbrane.

Ukoliko niste bili u prilici pridružiti nam se na prvom treningu, možete to učiniti u petak i naučiti kako zaštiti sebe i znati kako pomoći i drugima. Za prijavu je potrebno da pošaljete lične podatke na mejl Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
.

O Krav Magi

Krav Maga je samoodbranbena vještina nastala za potrebe IDF-a (Izraelske odbrandbene snage) ali je zbog svoje efikasnosti, načina i pristupa obuci te same koncepcije i strukture tehnika, našla primjenu u mnogim sektorima, osvrčući se s posebnim akcentom na ženski spol i dječju samoodbranu.

Časove samoodbrane pohađaju žene različitih uzrasta i profila – djevojke, studentice, domaćice, zaposlene žene, majke, žene zaposlene u vojsci i policiji, bivše sportašice, sve one koje imaju potrebu i želju da se osjećaju zaštićene. Samopouzdanje i fizička sprema koji se postižu treninzima samoodbrane omogućavaju ženama da psihički dobro odreaguju čak i u najgorim situacijama.

Moguće je da će vježbanje samoodbrane nekoj ženi u nekom trenutku spasiti život, ali čak i ako nikada ne bude razloga za to, kroz praktikovanje ove vještine otkriće svoju psiho-fizičku snagu, i podići samopouzdanje, što je svakako veliki bonus. Za Krav Maga nije potrebno nikakvo predznanje borilačkih vještina, niti posebna oprema. To je linearni sistem borbe koji u segmentu ženske samoodbrane akcenat stavlja na realne situacije u kojim se možete naći, bilo da se radi o prijetnji ili napadu različitim vrstama oružja, nezavisno od mjesta i prirode napada, poput seksualnog napada, krađe, otmice i slično. Također, posebno se obrađuju „anti – agresivni“ i ”anti – rape” (protiv silovanja) programi. Simulacija realnog napada kroz koju prolaze učesnice je ključna u samoodbrani, jer se na taj način uče kako da u slučaju napada razmišljaju ”hladne glave”. To im omogućava da pravovremeno i na odgovarajući način reagiraju u opasnoj situaciji. Osnovni principi samoodbrane pokazuju kako da žena preuzme kontrolu nad svojom sigurnošću, bez obzira da li je u kući, u autu, na parkingu itd. Zdrav razum je u većini slučajeva dovoljan, ali nekada nas čak ni najbolje namjere ne mogu spriječiti da se nađemo u neugodnoj situaciji.

 

 O kampanji

 

Kampanja počinje Narandžastim danom u prevenciji nasilja nad ženama i djevojkama koji se obilježava svakog 25.-tog u mjesecu. Narandžasti dan, već više od dvije godine različitim aktivnostima širom svijeta polazeći od Generalnog sekretara UN-a, Ban Ki-moona, doprinosi podizanju svijesti mladih  i njihovom senzibiliziranju o problematici rodno zasnovanog nasilja čije žrtve su osobe ženskog spola u 98% slučajeva, te njihovom aktivnom uključivanju na suzbijanju i sprječavanju ovog oblika kršenja ljudskih prava i sloboda.   

 

Institut za razvoj mladih KULT zagovara društvo s punim učešćem oba spola u svim sferama života. Postojanje neravnoteže društvenog utjecaja muškaraca i žena znači redukciju u mnogim mogućnostima svakog društva. Institut vjeruje da je impuls za rastom koji imaju mladi uslov za promjene u društvu. Ovogodišnju kampanju Institut provodi uz podršku međunarodnog Olof Palme Centra.

 

Prvi modul obuke za stručne saradnike/c za rad s mladima, koji je održan u periodu 22 – 25. septembar 2014. g. u Obrazovno-raznodnom centru za mlade SPAJALICA u Ilidži, okupio je volontere/ke i zaposlenike/ce trinaest omladinskih udruženja/organizacija/centara za mlade iz osam lokalnih zajednica iz čitave BiH, među kojima su: Novi Grad, Mostar, Gradiška, Tuzla, Zenica, Kozarska Dubica, Ljubija, Sarajevo i Ilidža.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search