Omladinska radnica koja voli politike prema mladima

OMLADINSKI RADNICI/CE BOSNE I HERCEGOVINE

Banja 22

Serijal tekstova o superherojima/inama poznatijim kao omladinski radnici/e nastavljamo pričom o Jasmini Banjalučkić iz Ključa. Jasmina je magistrica sociologije i generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, iako se najčešće predstavi kao omladinska radnica koja voli politike prema mladima.

Omladinska radnica je, kako sama kaže, postala spontano. 

 

“Iskreno, nisam imala ideju da postanem omladinska radnica. To se desilo prilično spontano, ili bolje rečeno, uslijedilo je nekako prirodno nakon svega onoga što sam još od svoje šesnaeste godine radila sa mladima. U početku sam radila sa djecom, bila sam dio neformalne grupe mladih koja je tada, uz podršku jedne španjolske humanitarne organizacije, organizovala radionice za djecu. Radionice su se odvijale tokom cijele godine, a u toku ljetnog raspusta organizovali smo i kampove. Naravno, u ovim procesima koji su trajali skoro tri godine mnogo sam učila..”

Nakon toga, ističe, inercijom njene zainteresiranosti za ono što se dešava oko nje postaje aktivna i u omladinskom centru Kosmos u Ključu, prvo kao volonterka, a zatim postepeno preuzima i ulogu omladinske radnice.

“Tu počinjem shvatati da sve ono što ja radim sa mladima, od individualnih razgovora, rada sa grupama, organizacije lokalnih akcija, kampova, druženja, do međunarodnih razmjena i treninga zapravo jeste nešto što u svijetu nazivaju omladinskim radom. Prošlo je tu nekoliko godina tokom kojih sam učila i rasla zajedno sa tom ekipom u Kosmosu do momenta moje spoznaje. Dugo vremena nisam ni bila svjesna da sam možda omladinska radnica.”

Uloga omladinskih radnika, kao stručnih saradnika za rad s mladima jeste da podržavaju profesionalni, lični i obrazovni razvoj mladih sa kojima rade. S toga je veoma važno da budu u korak sa trendovima u sektoru i da konstantno ulažu u svoje obrazovanje. Jasmina je, kao neko ko prepoznaje značaj cjeloživotnog učenja i usavršavanja tokom 2018. godine pohađala obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima koju organizuje i provodi Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Olof Palme International centra. Obuka je za Jasminu bila odlična prilika da zaokruži i potvrdi dotadašnja iskustva i znanja. Ono što posebno izvdvaja je prilika da kroz obuku upozna mnoge omladinske radnike koji su svojim radom i zalaganjem njoj lično postali motivacija.

“Nažalost, vrlo rijetko mi omladinski radnici imamo priliku da smo okupljeni na jedno mjesto i da zajedno promišljamo. Slušajući svoje kolege na obuci imala sam utisak, a i danas ga imam, da smo mi toliko mnogo uradili za mlade i da je došlo vrijeme da neko vodi brigu i o nama, omladinskim radnicima, koji su mladima dostupni u svako doba dana i noći, koji zajedno sa mladima proživljavamo sve nepravde i pokušavamo ih ispravljati, zajedno se radujemo i trudimo se biti pozitivni, odgovorni i ukazivati na moguće promjene.” 

Kao najvažniju stvar koju je ponijela sa sobom sa ove obuke Jasmina izdvaja spoznaju da definitivno mora biti mnogo glasnija kada se zalaže za prava omladinskih radnika. Ona takođe ističe da u Bosni i Hercegovini ne postoje udruženja, niti politike koje se bave pitanjima i pravima omladinskih radnika, a jedan dio odgovornosti, kako sama kaže, preuzima i na sebe.

71326353 2361757747409918 2844834123229429760 o 1

Omladinski sektor u BiH, prema Jasmininom mišljenju trenutno prolazi kroz možda i najveći krizu do sada.

“Veliki broj mladih, pa i mojih kolega, omladinskih radnika je napustio državu ili su se preselili u druge zajednice, počeli neki drugačiji život. U svemu tome se nije desila tranzicija i nismo dovoljno dobro pripremili teren za neke nove omladinske radnike, volontere i aktiviste koji će nastaviti aktivno raditi. Vidljivo je da imamo sve manje i manje aktivnih omladinskih udruženja. Omladinsko organizovanje u koje smo toliko ulagali danas nije dovoljno jako da iznese sve one izazove mladih, naročito u lokalnim zajednicama. Dosta je tu i nemar institucija uticao da ljudi izgube motivaciju za daljim radom, jer na kraju dana im je ostajala lična satisfakcija, što je naravno jako važno, ali sistem nas nigdje nije prepoznao, niti je dovoljno ulagano u nas. “

Jasmina je danas zaposlena u Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine gdje i dalje radi sa mladima, ali na malo drugačiji način, jer se više bavi pravima mladih i obavezama vlasti prema mladima.

“Radim na omladinskim politikama i trudim se jačati omladinsko organizovanje u Bosni i Hercegovini. Zaista želim ostati u BiH, nastaviti raditi na polju politika za mlade, sa mladima, jer vjerujem da kroz dobar sistem koji odgovara na potrebe mladih možemo imati i bolje društvo. Znam da mladi žele promjene, ali ono što ja, evo kao omladinska radnica želim od njih jeste da budu dio tih promjena.”

Mladima poručuje da se trebaju organizovati, uključiti u omladinska udruženja, neformalne grupe i vijeća mladih.

“Samo tako svi zajedno možemo biti dovoljno glasni da nas i oni koji donose odluke čuju. I ono što je posebno važno, mladi treba da uživaju u tom procesu, u promjenama koje čine.” završava Jasmina Banjalučkić, još jedna od svijetlih primjera pozitivnih priča koje su itekako prisutne u bosanskohercegovačkom društvu, a koje to isto društvo jačaju iz dana u dan.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search