Samozapošljavanje ključ za rješavanje problema nezaposlenosti mladih u BiH

U skladu sa podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, registrovani broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nikada nije bio veći (44.4%). Podaci koje je Agencija za statistiku BiH objavila govore da se registrovani broj nezaposlenih u BiH u februaru 2013. godine povećao, u odnosu na 2011. godinu, za 10.842 osoba. Ukupan registrovani broj nezaposlenih u 2013. godini iznosi 554.489. Broj žena među registrovanim brojem nezaposlenih se popela na 50,2% ili 278.256 žena. Prema podacima Agencije za statistiku, najveći broj nezaposlenih žena spada u kategoriju nekvalifikovanih (84.051), zatim žene sa završenom srednjom školom (83.803) i na kraju žene sa visokom stručnom spremom (77.647). Nadalje, povećana stopa nezaposlenosti među mladim ljudima koji sve više traže rješenje odlaskom u druge zemlje, i potragom za poslom, je alarmantan znak.

Ovi podaci su ponovljeni na konferenciji “Ekonomska i pravna pitanja u kontekstu EU-integracije Bosne i Hercegovine”s glavnom temom “Položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini” održanoj 2. jula. 2014. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Gospođa Danijela Martinović, predsjedavajuća Zajedničke komisije, gospođa Judith Illerhues, direktorica Fondacije Friedrich Ebert u BiH, i gospodin Christian Haupt, direktor SGIP projekta su otvorili konferenciju. Nakon njihovih uvodnih riječi uslijedile su prezentacije i diskusija u sljedećim oblastima:

 „Institucionalni pogled na položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.“ Govornici su bili: Adnan Delić, direktor, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Kenan Rešo, direktor, Federalni zavod za zapošljavanje.

„Pogled civilnog društva na položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini“ za vrijeme koje su govorili gospođa Sanela Bašić, tema: Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH, Rejan Igor Roić, Institut za razvoj mladih KULT, tema: Analiza stanja i potreba mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine, Belma Hadžimahmutović, GEA, tema: Nezaposlenost mladih i mjere zapošljavanja u RS i Erol Mujanović, tema: Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini.

Govorilo se o značaju neformalnog obrazovanja i potrebi donošenja zakona o obrazovanju odraslih na području cijele FBiH kako bi ublažili problem nedovoljnog praktičnog znanja u formalnom obrazovanju. Najvažniji podatak, izvučen iz Analize o problemima i potrebama mladih u FBiH, prisutne je upoznao da je 60% mladih na pitanje Da li bi bili voljni pokrenuti vlastiti biznis? odgovorilo sa Da, ali mi je potrebna podrška od samog početka. U situaciji kada nema velikih investicija i kompanija koje mogu zaposliti veliki broj ljudi budućnost je upravo u otvaranju malih i srednjih preduzeća koji će pružiti mladim ljudima mogućnost da zarađuju za život i samim tim otklanjaju druge nagomilane probleme u društvu.

 

 

 

Jačanje institucija... / Galerija slika

Jačanje institucija... / Dokumenti

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search