Grupni rad II

Kako lobirati i javno zagovarati učili su polaznici/e 13. generacije obuke „Uči,misli i djeluj!“ u okviru petog modula.  

Tokom modula, polaznici/e su se upoznali s vrstama i nivoima vlasti, buduci da je u javno-zagovaračkom procesu značajno poznavati nadležnosti institucija i poštovati ih. Također, polaznici/e su upoznati s osnovama javnog zagovaranja i lobiranja, a kroz interakciju stekli su vještine za zagovaranje i lobiranje kako za svoje lokalne građanske inicijative koje će provoditi u narednom periodu, tako i za naredne zagovaračke inicijative koje će doći od njih, s ciljem unaprjeđenja stanja u društvu. 

Vještine javnog zagovaranja kao temelja građanskog aktivizma jako su značajne za mlade aktiviste/kinje kako bi mogli zagovarati i lobirati za inicijative koje će doći od njih samih, a koji mogu zagovarati za unaprjeđenje položaja mladih u društvu. Grupa je posjetila i centralni ured Instituta za razvoj mladih KULT, te se upoznala s uposlenicima/ama Instituta, njegovim odjelima i načinom rada.  

Kafa sa Draskom Stanivukovicem

Polaznicima/ama je posebno inspirativna bila „Kafa sa...Draškom Stanivukovićem“, odbornikom u Skupštini Grada Banja Luke, koji i sam zagovara za unaprjeđenje određenih pitanja u svojoj zajednici. Inspirativan je bio Draškov govor, kao i savjeti za uspjeh koje je podijelio s mladim ljudima, posebno savjet da uvijek u sebi traže s čim oni mogu doprinijeti društvu. 

Posljednji dan modula o javnom zagovaranju i lobiranju, polaznici/e su iskoristili da nauče više o javnom aspektu javnog zagovaranja, te o načinu na koji trebaju kreirati svoje poruke o zagovaračkim inicijativama za javnost, te kako ih što bolje predstaviti javnosti.

Modul je održan u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA, a okupio je 25 mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine.

svedska kafa sa

Mladima u Bosni i Hercegovini nije potrebna zastupljenost nacionalnih pitanja, već više neformalnog obrazovanja, prilika za usavršavanje i primjenu znanja, istakli su mladi tokom „Kafe sa...predstavnicima Ambasade Švedske u BiH“.

U prostorijama Instituta organizirana je otvorena diskusija s predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, na čelu s Ambasadorom, gosp. Andersom Hagelbergom i gostom Ambasade, gosp. Johannesom Oljelundom, generalnim direktorom za razvoj međunarodne saradnje pri Ministarstvu vanjskih poslova Švedske. Delegacija Švedske razgovarala je s mladim ljudima, bivšim i sadašnjim polaznicima obuka Instituta, među kojima su bili i volonteri/ke Instituta, mladi aktivisti/kinje iz nevladinog sektora i mladi političari/ke.

Kafa sa svedska

Glavna tema razgovora bila je kako mladi vide prioritete rješavanja problema u BiH, te na koji način vide i same probleme u zemlji. Ukratko su predstavljena i tri prioriteta na kojima radi Švedska ambasada u BiH, a to su demokratija, ekonomski razvoj i poslovna zajednica, tako da su mladi dali i svoj osvrt na izazove u ovim oblastima.

Mladi su govorili i o problemima u obrazovanju, zapošljavanju, te o negativnom utjecaju medija na stavove mladih ljudi, kao i o tome kako oni vide cjelokupno unaprjeđenje u bh. društvu.

„Važno je da se u BiH uvežu formalni obrazovni sistem s neformalnim obrazovanjem jer jedino uz korištenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladi ljudi mogu dobiti bolje prilike na tržištu rada.“ – istakla je Berina, jedna od učesnica.

„Kafa sa...organizovana je na inicijativu delegacije Ambasade Švedske u BiH, kako bi dobili iskrena i otvorena razmišljanja mladih ljudi u BiH o različitim temama, posebno onima na kojima će raditi Ambasada u narednom periodu.

dva modula UMiD 1

Krajem mjeseca aprila mladi su slušali, diskutovali, te praktično radili u grupama na pitanjima u okviru tematskog modula Politike prema mladima. Cilj ovog modula je bio je da polaznici/ce obuke nauče primijeniti zakonske odredbe o mladima u BiH prilikom traženja svojih prava u zajednici, da se upoznaju s načinima uključivanja u proces donošenja odluka o pitanjima koja se tiču mladih, prepoznaju elemente dobre ili loše politike prema mladima u svojoj lokalnoj upravi kako bi mogli djelovati, prepoznaju probleme i potrebe mladih, te se upoznaju sa koracima za izradu strategije prema mladima/omladinske politike koja predstavlja put i način za unaprjeđenje položaja mladih.

Veliki izazov za trenere/ice bio je približiti mladima područja koja ranije nisu dovoljno poznavali, ali kako ističu, tajna u pripremi, prilagođavanju sadržaja njihovom načinu rada i metodološkom pristup koji uključuje i poziva na aktivnosti.

Impresije UMiD-ovki i UMiD-ovaca su različite, od energične želje da se zalažu za izmjenu zakonske regulative u ovoj oblasti, preko onih koji su iznenađeni podacima koje su dobili o stanju u njihovim lokalnim zajednicama, do onih koji lopticu odgovornosti sa vlasti prebacuju upravo na mlade ljude.

Jedna od najzanimljivijih aktivnosti za polaznike/ce obuke bila je „Kafa sa...Jasminom Bešićem“, izvršnim direktorom Instituta za razvoj mladih KULT.

U opuštenoj atmosferi, mladi su mogli čuti više o Institutu, postaviti pitanja i diskutovati o pitanjima vezanim za mlade ljude, njihovom položaju, i perspektivama u BiH, ali i naučiti neke lekcije iz Jasminove dugogodišnje borbe sa vjetrenjačama.

dva modula UMiD 2
Mjesec maj protekao je u učenju o projektnom menadžmentu. Na ovom modulu polaznici/e su imali priliku da se upoznaju sa projektnim planiranjem kroz razmišljanje i promišljanje o projektu. Cilj je bio polaznike/ce osposobiti da projekte ne smatraju samo kao organizacijske pojmove nego i životne. Tokom treninga su spoznali različite aspekte u projektnom planiranju, te imali priliku i praktično da primjene stečena znanja.

Serija „Kafa sa...“ koje izazivaju oduševljenje kod mladih ljudi, nastavljena je druženjem sa Mirzom Ustamujićem, mladim, uspješnim čovjekom. Mirza je ostvario zapažene poslovne rezultate, proglašen jednim od najboljih parlamentaraca, sa kojim je, kako ističu polaznici/e obuke, bilo vrlo inspirativno i korisno razgovarati i dijeliti iskustva.

U aprilu i maju održana su dva modula obuke "Uči, misli i djeluj" za 13. generaciju polaznika/-ca. Moduli su održani u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA, a okupili su 25 mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine.

Napisao: Nikola Kandić, polaznik obuke

preduzetnicki fond za mlade

 

Institut za razvoj mladih KULT poziva sve jedinice lokalne samouprave da se prijave na javni poziv za Podršku mladima u razvoju biznisa u okviru Preduzetničkog fonda za mlade.

Jedinice lokalne samouprave prijavom na javni poziv iskazuju interes za učešće u provođenju programa za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća mladih u svojim lokalnim zajednicama. Institut i jedinica lokalne samouprave udruženim će sredstvima formirati Preduzetnički fond za mlade.

Tekst javnog poziva dostupan je ovdje.

Prijave se šalju isključivo pitem prijavnog obrasca koji je dostupan ovdje.

Od zainteresiranih jedinica lokalne samouprave traži se da prijavu na Javni poziv najkasnije do 8.6.2018. godine (poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom) pošalju ili dostave lično na adresu: Institut za razvoj mladih KULT, Ul. 4. viteške brigade 34-36, 71210 Ilidža (na koverti navesti: 17.01.0-N2.1-643 Prijava na javni poziv – Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja prijava).

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (subject/predmet: 17.01.0-N2.1-643, Upit).

Prijave koje ne budu dostavljene na način opisan u Javnom pozivu neće biti uzete u razmatranje.

Prijave na Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka kao ni prijave na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje.

Institut će u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene jedinice lokalne samouprave o ishodu Javnog poziva.

UMiDp2

Vrijeme je da mladi budu na listi prioriteta programa političkih stranaka u Bosni i Hercegovini I institucija vlasti, poruka je svečanog otvaranja prve obuke za mlade političare - „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp)  koja se održava u Neumu, a u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT.

Inicijativa za organizovanje obuke UMiDp nastala je kao odgovor na mali broj političkih stranaka koje u svojim programima imaju poglavlja posvećena mladima, na izborima iz 2014. godine bilo ih je svega 14. Pokazali su to rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT koji ukazuju i na to da više od 50 stranaka sporadično ili nikako ne spominje mlade.

„Želim poboljšati svoja znanja vještine, ali i biti dio promjena. Želim biti dio procesa izgradnje boljeg položaja mladih, ali i svih građana/ki i moje lokalne sredine. Sretan sam da za to imam priliku.“ – poručio je Miloš, učesnik obuke iz Zvornika.

UMiDp1

Obuku „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) pohađat će 26 mladih političara, iz 9 različitih političkih stranaka, koji će tokom tri modula UMiDp obuke steći znanje i vještine, te razviti kapacitete za davanje prioriteta pitanjima mladih na agendama/programima političkih stranaka, razumijevajući politički sistem u BiH, ali i izazove ekonomskog i socijalnog razvoja.

„Mi u polaznicima/ama obuke vidimo partnere, borce koji će se zajedno sa nama boriti za bolji položaj ove populacije. Obuka UMiDp nastala je iz potrebe, baš kao i Institut. Potrebe da se problemima mladih pristupi ozbiljno i odgovorno.“ – istakao je Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

Polaznici će tokom i nakon obuke ojačati vlastitu kulturu poštivanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i demokratskih procesa za unaprjeđenje pozicije mladih, kroz razvoj jasnih strategija i vođenje uspješnih zagovaračkih kampanja, te učinkovito predstavljanje svojih izbornih jedinica. Oni će aktivnim zalaganjem, lobiranjem kod vlasti, riješiti neke od problema mladih ljudi u svojoj lokalnoj zajednici i na taj način dati primjer mladim ljudima i političarima o važnosti političke participacije i aktivnog djelovanja.

Obuka „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) realizuje se uz podšku Ambasade Švedske u BiH.

SARAJEVO EMBASSY OF SWEDEN RGB

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere/ice, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice (u daljnjem tekstu: UMiDp). Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike/ce za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti - 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih.

Planirani raspored održavanja modula UMiDp obuke je sljedeći:

Modul I – 16 - 20. 5. 2018. g., u Mostaru

Modul II – 4 - 8. 7. 2018. g., u Banjoj Luci

Modul III – 24 - 28. 10. 2018. g., u Sarajevu

Raspored održavanja modula nije konačan i Institut zadržava pravo na njegovu izmjenu u slučaju vanrednih okolnosti.

UMiDp slika Javni poziv

Kriteriji za prijavu

  • Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina.
  • Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
  • Podnosilac prijave nije pohađao nijednu političku akademiju u BiH niti međunarodnu političku akademiju.
  • Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije:

  • curriculum vitae (CV),
  • članska karta političke partije čije je podnosilac prijave član ili druga dokumentacija koja potvrđuje članstvo,
  • popunjen prijavni obrazac (online).

Podnosilac prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Prijava

Rok za prijavu:

Poziv ostaje otvoren do petka, 20. 4. 2018. g., do 17.00 sati.

Prijave dostaviti:

- putem online obrasca koji se nalazi na: http://mladi.org/myURL/javnipozivumidp

Tekst cijelog poziv dostupan je OVDJE.

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., (Predmet/subject: Upit, 17.01.0-N2.1-512) ili putem telefona na +387 33 778 763.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search