gracanica1

Više od 50 % mladih iz Gračanice posao namjerava tražiti izvan Bosne i Hercegovine, pokazala je anketa koju su mladi u ovoj lokalnoj zajednici realizovali u okviru lokalne građanske inicijative „Mladi za mlade“. Rezultati ankete koji su 9. oktobra 2018. godine predstavljeni u Gračanici tokom događaja Dan „D“ pokazali su i da se većina mladih, njih 57%, za pet godina vidi izvan granica zemlje.

Provođenje ankete bila je jedna od aktivnosti inicijative „Mladi za mlade“, a događaj Dan „D“ svojevrstan odgovor na ovakve rezultate ankete među mladima iz Općine Gračanica i poveznica između mladih i poslodavaca.

U gračanici je oko 7.000 nezaposlenih mladih i moramo im pomoći da pronađu svoj put – poruka je koja je upućena sa događaja „Dan D“ koji je za cilj imao ukazati mladima na sve mogućnosti koje im se pružaju u procesu pronalaska posla, ali ih i  uvezati sa potencijalnim budućim poslodavcima. Dan D okupio je najznačajnije privrednike i potencijalne buduće poslodavce i mlade ljude, posebno srednjoškolce koji su na prekretnici izbora budućeg zanimanja.

gracanica2

"Tražio sam aktivno posao, ali prilikom mnogih apliciranja nisam dobio niti odbijenicu. Tužan sam zbog ove činjenice, ali nisam odustao. Posao sam našao, ne u struci, ali sam našao." - istakao je Ajdin Topčagić, mlada osoba koja je u okviru ovog dešavanja odlučila govoriti o problemima mladih u ovoj općini.

Inicijativu mladi za mlade pokrenula je neformalne grupe mladih iz Gračanice, a realizuje se u okviru lokane građanske inicijative koju je podržao i Institut za razvoj mladih KULT.

„U Bosni i Hercegovini postoje mladi ljudi koji nisu niti jedan dan bili na evidenciji biroa za zapošljavanje i vjerujem da i među vama ima onih koji će imati sličan put. Vjerujte u sebe, u svoje znanje i nemojte se bojati preuzeti inicijativu i tražiti svoju priliku.“ – poručila je Nejra Neimarlija Roić iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Kako je istaknuto tokom razgovora mladih i poslodavaca, svijest o problemu velike nezaposlenosti ove populacije postoji, ali i o hitnosti reakcija i iznalaženju rješenja.

Privrednici i poslodavci pozvali su mlade da biraju škole i fakultete za kojima postoji potreba na tržištu rada, ali i da više energije ulažu u sticanje znanja kako bi bili konkurentni. Mladi su tokom razgovora ukazali na brojne probleme s kojim se suočavaju prilikom zapošljavanja.

 

 biblioteka

Opća biblioteka Vareš 60. rođendan proslavila je u obnovljenim prostorijama. Institut za razvoj mladih KULT podržao je Ideju Udruženja Inicijativa mladih o obnovi prostorija i kreiranja novog ambijenta koji će knjigu stanovnicima ovog gradića učiniti dostupnijom.

„Izdvajanjem sredstava za inicijativu obnove Opće biblioteke željeli smo dati vjetar u leđa mladima Vareša okupljenim u udruženju Inicijativa mladih, kao i djelatnicama Opće biblioteke Vareš. Osvježena je boja na zidovima, postavljen novi laminat, police. Građani su uradili novi pult u biblioteci i to zajedništvo lokalnog stanovništva je i najveća vrijednost cijele inicijative.“ – istakao je Nedžad Kamenica iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Prostorije u kojima su smještene zbirke, kao i dio namjenjen za čitanje, volonterskim radom proteklih dana preuredili su mladi iz Vareša i Sarajeva. Minimalnim sredstvima doprinijeli su ugodnijoj atmosferi budućim posjetiocima.

Čitanje je uživanje, Varešani to dobro znaju. Kapacitet je dobar i raduje me da i ovo pokažemo svijetu, šta je Vareš, kako ga promoviramo i kakvog ga želimo predstaviti domaćoj i svjetskoj javnosti - kaže Zdravko Marošević, načelnik općine Vareš.

biblioteka2

U maloj lokalnoj zajednici koju prati trend iseljavanja stanovništva biblioteka ima veliki značaj kao mjesto okupljanja mladih. Iako su im dostupne nove tehnologije, veliki broj njih slobodno vrijeme provodi u biblioteci.

Bibioteka je veliki jubilej obilježila Svečanom akademijom u Radničkom domu koja je okupila predstavnike biblioteka s područja Ze-do kantona, kao i predstavnike javnog, obrazovnog, kulturnog života općine Vareš.

Opća bibilioteka Vareš je osnovana 04. januara1958. godine odlukom tadašnjeg načelnika općine Ivice Džoje i Narodne skupštine i u to vrijeme se zvala Narodna biblioteka.

Danas Opća biblioteka Vareš broji preko 37.000 naslova raspoređenih u 6 odjeljenja.

Ajka RovcaninPIŠE: Mr.sci. Ajka Rovčanin, Institut za razvoj mladih KULT

Konačno! Vlasti će sistemski podržati žene u BiH u bavljenju vlastitim biznisom!

Vlada Federacije BiH je prije nekoliko dana po prvi put usvojila Akcioni plan za razvoj poduzetništva žena u FBiH za period 2018-2020. godine, kreiran od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Sredinom ove godine, isto se desilo i u Republici Srpskoj gdje je usvojena Strategija razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2020. godina koju je izradilo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Pripremu oba dokumenta je podržalo Njemačko društvo za saradnju (GIZ).

Oblast ženskog preduzetništva je do sada bila poprilično strateški neuređena. Podrška se odnosila na sporadične inicijative i aktivnosti nevladinog sektora, a još rjeđe vladinog sektora. Time je ženama kao kategoriji društva, baš jednako kao i mladima, bio otežan pristup preduzetništvu, odnosno svijetu biznisa. Marginaliziranost žena se očituje i u višoj stopi nezaposlenosti koja iznosi 20,3% naspram stope nezaposlenosti muškaraca od 17,2%. Također, stopa zaposlenosti je znatno viša za muškarce i iznosi 44,1%, a za žene 25% prema posljednjoj Anketi o radnoj  snazi u 2018. godini.

NEJRA POZIV

Institut za razvoj mladih KULT objavio je javni poziv za nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru podrške aktivnostima nevladinih organizacija u BiH koje rade na pitanjima mladih.

Na javni poziv se ne mogu prijaviti: javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrirano svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini. Projektni prijedlog mora biti u skladu s oblastima ovog javnog poziva.

Svi potrebni obrasci, kao i cijeli tekst javnog poziva dostupni su na web-stranici http://mladi.org/v2/bs/projekti/1/jacanje-vjestina-kod-mladih.

Od aplikanata se traži da se do 12. 10. 2018. do 16.00 sati prijave, odn. da dostave nacrt projektnog prijedloga u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima putem linka http://mladi.org/v2/bs/projekti/1/jacanje-vjestina-kod-mladih/

Nacrti projektnih prijedloga koji ne budu dostavljeni na navedeni način neće biti uzeti u razmatranje.

Oblasti javnog poziva

Projektni prijedlozi moraju se isključivo odnositi na unaprjeđenje politike prema mladima u BiH.

Projektni prijedlozi odnose se na sljedeće oblasti koje se vežu za unaprjeđenje politike prema mladima u BiH:

 • uspostavljanje zakonima predviđenih mehanizama politike prema mladima na svim nivoima vlasti kroz zagovaračke inicijative;
 • provođenje zakona o mladima u FBiH/RS/BD;
 • povećanje učešća mladih u procesima donošenja odluka.

Moguće teme projektnih prijedloga, a koje su vezane za gore navedene oblasti su sljedeće:

 • Zapošljavanje mladih
 • Obrazovanje mladih
 • Učešće mladih
 • Zdravstvena zaštita mladih
 • Socijalna briga o mladima
 • Informiranje i mobilnost mladih
 • Sport, kultura i slobodno vrijeme mladih
 • Ljudska prava i pitanja ravnopravnosti spolova iz perspektive mladih ljudi.
Dodjela sredstava s ciljem jačanja omladinskog sektora

Institut za razvoj mladih KULT danas je potpisao ugovor s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, čime Institut dodjeljuje sredstva za zagovaračke aktivnosti mladih ljudi u ovoj regiji. Ovim grantom Institut nastoji ojačati omladinski sektor, a u narednom periodu planira javne pozive za dodjelu sredstava za različite aktivnosti za mlade i daljnje jačanje omladinskog sektora.

Predstavnica Demokratske organizacije mladih Velike Kladuše, gđa Jasmina Keserović, zahvalila se Institutu na mogućnosti realizacije različitih aktivnosti za mlade u Velikoj Kladuši, Bosanskom Petrovcu, Bihaću i Bužimu, te iskazala uvjerenje da će inicijativa dati doprinos boljem položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu. Inicijativa će trajati 12 mjeseci, a kroz ovu inicijativu radit će se na implementaciji Zakona o mladima Federacije BiH i uključit će 1200 mladih kroz različite aktivnosti u toku godine.

Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH će i u narednom periodu dodjeljivati sredstva za jačanje omladinskog sektora u BiH. 

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search