Institut predstavio istraživanje o potrebama i problemima mladih u Brčko distriktu BiH: Svaka druga mlada osoba bi rado pokrenula vlastiti biznis

88956927 511272859826174 340141365230829568 n

Institut za razvoj mladih KULT prezentirao je istraživanje o potrebama i problemima mladih u Brčko distriktu BiH na događaju, koji je organizirala Komisija za mlade Skupštine Brčko distrikta BiH u saradnji sa Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove i Vijećem/Savjetom mladih BD, a uz podršku Misije OSCE-a.

Prema istraživanju mladi u Brčkom imaju vrlo slične ili jednake probleme sa sličnim zajednicama u BiH.
Oko 62% muškaraca i 50% žena rado bi pokrenuli vlastiti biznis. Oko 8% mladih aktivno radi na tome da pokrenu svoj biznis, a oko 5% ih je već pokrenulo. Ipak, najviše je onih koji bi rado pokrenuli svoj biznis, ali nisu u mogućnosti.
Mladi najmanje povjerenja imaju u političke stranke. Više od 91% mladih u manjoj ili većoj mjeri ne vjeruju političkim strankama. Također, mladi ne vjeruju ni vlastima bilo da se radi na nivou entiteta ili na nivou BiH. Mladi smatraju kako bi najveći prioritet bh. vlasti u narednih pet godina trebalo biti zapošljavanje, potom obrazovanje, zdravstvena zaštita i sigurnost. Nacionalne interese, međunarodnu saradnju i putnu infrastrukturu mladi vide kao najmanje važne. Pitanja nezaposlenosti, tržišta rada, ekonomske situacije i općenito pitanja vezana za finansije najveća su briga za mlade ljude. Mladi su također zabrinuti zbog odlaska stanovništva, korupcije, kriminala, nacionalizma, te zdravstvenog i obrazovnog sistema.
Kada se govori o odlasku, mladi su na odlazak općenito više motivirani faktorima iz BiH nego faktorima iz inostranstva, odnosno, otišli bi zbog toga što im je u Bosni i Hercegovini loše i što tu više ne vide perspektivu, a ne zbog toga što ih iznimno privlači neka druga zemlja. Oko 63% mladih, kada razmišljaju o potencijalnom odlasku u inostranstvo, razmišljaju o trajnom odlasku.

Današnja javna prezentacija je samo jedan od koraka u izradi Nacrta strategije za mlade Distrikta. Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta, nadležni Odjel za stručne i administrativne poslove i Institit za razvoj mladih KULT u narednom periodu planiraju sastanke radne grupe, određivanje prioriteta i mjera strategije za mlade za period 2021-2025.

89847835 196306958136249 368010647805362176 n

Član 17. Zakona o mladima Brčko distirkta BiH kaže da je briga o mladima od općeg interesa za Distrikt.
Briga o mladima se ostvaruje:
a) uređivanjem i stvaranjem uslova za omladinsko organiziranje;
b) donošenjem i realizacijom strategije za mlade.
Zakon definira da je Strategija za mlade dokument s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Strategija za mlade se izrađuje na osnovu istraživanja o potrebama i problemima mladih.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search