Mladima u Federaciji BiH trebaju bolja zakonska rješenja, treba ih bolje informisati i treba za njih izdvajati više budžetskih sredstava u svim oblastima. Ovo su samo neki od zaključaka dijaloga „Strategija prema mladima u FBiH“ koji je ova dva dana održan između predstavnika Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH i predstavnika oko 80 nevladinih organizacija koje se bave mladima, omladinskih udruženja i vijeća mladih. Zaključci sa ovog dijaloga biće korišteni kako bi se kreirala prva Strategija prema mladima u FBiH.

IMG 3225

U protekla dva dana održan je dijalog između relevantnih institucija i organizacija u 7 različitih tematskih područja:

Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Obrazovanje i nauka mladih

Socijalna briga mladih

Zdravstvena zaštita mladih

Sigurnost mladih

Kultura i sport

Aktivizam (učešće, volontiranje i mobilnost) mladih

IMG 3306

Nezaposlenost mladih jedan je od najvećih problema ove skupine u Bosni i Hercegovini pa tako i u Federaciji BiH. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da je Bosna i Hercegovina zemlja sa najvišim stopama nezaposlenosti mladih u Evropi (67,1%). Zato mladi traže da se povećaju budžetska izdvajanja za samozapošljavanje mladih. Traže transparentnost svih procesa i da se uspostavi bolja komunikacija između institucija. U obrazovanju, kažu, nedostaje praktične nastave. Nedostaje neformalnog obrazovanja i sistem cjeloživotnog učenja. Predstavnici mladih tvrde i da je, u oblasti socijalne zaštite, jako vidljiva neusklađenost na svim nivoima u FBiH što, dodaju, stvara implikacije da svi mladi u Federaciji nemaju jednaka prava. Traže da se mladima koji su u stanju socijalne potrebe omoguće stipendije, da se djelimično ili potpuno oslobode plaćanja školarine i da se stvore uslovi za bolje stambeno zbrinjavanje mladih. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, osnovni problem je, zaključili su učesnici dijaloga, nedostatak formalne i neformalne edukacije mladih o zdravstvu – o zdravlju ali i o pravima i mogućnostima mladih u ovoj oblasti.

Mladi su nepovjerljivi prema policiji i pravosudnim organima – zaključak je mladih koji su se bavili pitanjem sigurnosti, a oni uključeni u grupu „Kultura i sport“ istakli su da se moraju povećati budžetska izdvajanja u ovoj oblasti kao i da se ove dvije stavke - kultura i sport, moraju odvojiti. Na kraju, zaključeno je da se Zakon o mladima FBiH i Zakon o volontiraju u FBiH nedovoljno provode. Kao rezultat toga, mladi u Federaciji nisu dovoljno aktivni. Da bi se položaj mladih poboljšao, kažu, potrebno je uspostaviti Vijeće mladih na nivou Federacije.

Organizatori događaja „Dijalog: Strategija prema mladima FBiH“ jako su, tvrde, zadovoljni urađenim. „Posebno nam je drago što mladi učestvuju u kreiranju prvog strateškog dokumenta koji im je namijenjen. Na osnovu ovih zaključaka, kreirat će se, nadamo se do kraja ove godine, prva Strategija prema mladima u FBiH“ – istakla je Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Usvajanje Strategije prema mladima, na svim nivoima u Federaciji, uslovljeno je Zakonom o mladima FBiH čije je donošenje inicirao Institut za razvoj mladih KULT i koji je usvojen u junu 2010. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u tom entitetu. Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Federalno ministarstvo kulture i sporta, a Institut za razvoj mladih KULT je, odlukom Vlade FBiH, imenovan za pružanje stručno – konsultativne podrške u tom procesu.

U izradi Strategije mogu učestvovati i oni koji nisu učestvovali u dvodnevnom dijalogu i to tako što će svoje mišljenje reći OVDJE.

Događaj je organizovan u okviru projekta Jačanje omladinskih struktura, uz podršku Evropske unije i UNFPA.

IMG 3251ž

IMG 3339

IMG 3549

IMG 3521

Danas je u Sarajevu svečano otvoren „Dijalog: Strategija prema mladima“, prvi javni događaj koji organizuje Radna grupa za izradu Strategije, kako bi se obavile konsultacije i otvorio dijalog sa relevantnim organizacijama u omladinskom sektoru FBiH i sa mladim ljudima.

dijalogSPM 1

Dijalog su otvorili gosp. Zora Dujmović, federalna ministrica kulture i sporta, gosp. Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT i dr. Doina Bologa, direktorica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

U dijalogu će, tokom dva dana, učestvovati oko 80 nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, omladinskih udruženja te Vijeća mladih.

dijalogSPM 5

Ovaj dokument, istakla je u svom govoru ministrica Zora Dujmović, neće biti svrha sam sebi. Upravo zato, tvrdi, okupljen je veliki broj udruženja i organizacija. Sve kako bi se zajednički pronašla najbolja rješenja za mlade. „Pitanje mladih mora biti pitanje svih ministarstava i institucija koje u okviru svojih nadležnosti predviđaju rad s mladima. Strategija za mlade mora biti ključni dokument koji će na jednom mjestu uspostaviti set mjera i aktivnosti vladinih politika prema mladima“ – dodala je Zora Dujmović, federalna ministrica kulture i sporta.

Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT istakao je, govoreći o problemima mladih u BiH, da zakoni o mladima koje je KULT predložio, a Parlament FBiH usvojio, nisu dovoljni da bi se poboljšao položaj mladih. Oni su, dodao je, samo omogućili i vlastima i mladima da se bolje organiziraju i podijele uloge.

Politika prema mladima koja se donosi bez učešća mladih nije dobra politika. Zato smo danas pozvali sve zainteresirane organizacije i pojedince da otvoreno kažu u kakvom okruženju oni žele živjeti kako bi se njihovi prijedlozi našli u dokumentu koji će poslije biti obavezujući za vlasti. Izradom strateškog dokumenta podrške mladima korak smo bliže mjerama koje su mladima vidljive i koje će im omogućiti kvalitetniji život, ne u nekog zapadnoevropskoj zemlji, nego u svojoj vlastitoj“ – zaključio je Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

IMG 3073

Kao najveću prednost događaja, Doina Bologa, direktorica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), istakla je uključenost mladih u proces kreiranje Strategije. „Pozdravljam veliki trud organizatora, predstavnika mladih, ministarstava te svih organizacija koje su uključene. Cilj ovakvih događaja mora biti da se promoviše dijalog između različitih nevladinih organizacija, ali i između nevladinih organizacija i predstavnika vlasti. Mora se čuti glas mladih ljudi“ – istakla je Doina Bologa, direktorica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

IMG 3075

Usvajanje Strategije prema mladima, na svim nivoima u Federaciji, uslovljeno je Zakonom o mladima FBiH čije je donošenje inicirao Institut za razvoj mladih KULT i koji je usvojen u junu 2010. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u tom entitetu. Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Federalno ministarstvo kulture i sporta, a Institut za razvoj mladih KULT je, odlukom Vlade FBiH, imenovan za pružanje stručno – konsultativne podrške u tom procesu.

Događaj je organizovan u okviru projekta Jačanje omladinskih struktura, uz podršku Evropske unije i UNFPA.

IMG 3093

dijalogSPM 2

dijalogSPM 3

dijalogSPM 4

 

Usvajanje Strategije prema mladima, na svim nivoima u Federaciji, uslovljeno je Zakonom o mladima FBiH čije je donošenje inicirao Institut za razvoj mladih KULT i koji je usvojen u junu 2010. godine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u tom entitetu. Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Federalno ministarstvo kulture i sporta, a Institut za razvoj mladih KULT je, odlukom Vlade FBiH, imenovan za pružanje stručno – konsultativne podrške u tom procesu. Analizu stanja i potreba mladih Federacije BiH su Federalno ministarstvo  kulture i sporta i Institut uradili 2013. godine. Na osnovu tog dokumenta počeo je proces izrade Strategije. U cilju razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima, Radna grupa Vlade FBiH koja je kreira, otvorila je dijalog sa onima kojima je Strategija namijenjena – mladima u Federaciji BiH.

Za Katarinu copy

Na događaju „Dijalog: Strategija prema mladima FBiH” otvoriće se dijalog između relevantnih institucija i organizacija u 7 različitih tematskih područja:

Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Obrazovanje i nauka mladih

Socijalna briga mladih

Zdravstvena zaštita mladih

Sigurnost mladih

Kultura i sport

Aktivizam (učešće, volontiranje i mobilnost) mladih

Događaj je organizovan u okviru projekta Jačanje omladinskih struktura, uz podršku Evropske unije i UNFPA.

Institut za razvoj mladih KULT sve bliže izradi strategije prema mladima

U četvrtak 9.4.2015. g. održan je treći sastanak Radne grupe za izradu prve federalne strategije prema mladima. Sastanak je održan u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT. Sastanak je organizirao Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta.

Nakon što su predstavnici/e ministarstava i institucija koje su uključene u proces izrade strategije dostavili konsultantu prvobitne verzije popunjene matrice za izradu strategije, rad na prvom strateškom dokumentu za mlade je nastavljen. Članovi Radne grupe na održanom sastanku imali su priliku da razgovaraju o nedostacima dostavljenih dokumenata te da rade na njihovom poboljšanju. Sastanku je prisustvovala i konsultantica Yael Ohana koja ima bogato iskustvo u radu o temi omladinske politike te je doprinijela pisanju strateških dokumenata brojnih europskih zemalja.

IMG 2275

Predstavnici/e ministarstava i institucija koje učestvuju i izradi strategije na radnom sastanku podijeljeni su u 7 grupa prema oblastima djelovanja:

  • rad, zapošljavanje i preduzetništvo
  • socijalna briga
  • zdravstvena zaštita
  • sigurnost
  • kultura i sport
  • aktivizam (učešće, volonterizam i mobilnost)

Zadatak svake grupe bio je odrediti strateške izjave, ciljeve ali i definirati željene rezultate za svaku oblast djelovanja. Na osnovi definiranih ciljeva i rezultata članovi/ice Radne grupe nastavit će rad na usavršavanju matrica za izradu strategije.

IMG 2278

Na sastanku je dogovoreno da će članovi/ice Radne grupe dorađene matrice dostaviti do 24.4.2015. godine.

Također, na sastanku je dogovoreno da će konsultanti i projektni tim Instituta organizirati i sastanke s članovima/icama Radne grupe koji zbog ranije preuzetih obaveza nisu mogli prisustvovati sastanku te im pružiti savjetodavnu podršku u vezi s metodološkim pristupom izrade matrice za izradu strategije.

Prema usvojenom rješenju Vlade FBiH o imenovanju Radne grupe, partner Federalnog ministarstva kulture i sporta pri izradi prve strategije prema mladima je Institut za razvoj mladih KULT koji je stručno-konsultativna podrška Ministarstvu pri izradi radnog teksta strategije prema mladima.

Da bi se čuo glas onih prema kojima je strategija usmjerena, predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT održali su i radionicu s predstavnicima/ama vijeća mladih iz Federacije Bosne i Hercegovine u petak 10.4.2015. g. Konsultantica Yael Ohana razgovarala je s predstavnicima/ama vijeća mladih o problemima i potrebama mladih u gradovima i općinama iz kojih oni dolaze. Predstavnici/e vijeća mladih kao najveći problem istakli su činjenicu da se za rad vijeća mladih ne izdvajaju budžetska sredstva kao i lošu komunikaciju s lokalnim vlastima.

IMG 2395 copy

IMG 2405 copy

Govorilo se i o problemu nezaposlenosti i želji mladih da napuste Bosnu i Hercegovinu. Također, predstavnici/e vijeća mladih razgovarali su i o procesu donošenja prve federalne strategije prema mladima te o njihovim očekivanjima vezanim za donošenje prvog strateškog dokumenta za mlade u FBiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Proces izrade Strategije prema mladima koordinira Federalno ministarstvo kulture i sporta.  Institut za razvoj mladih KULT je rješenjem Vlade FBiH imenovan za pružanje podrške u procesu izrade Strategije prema mladima FBiH. Doprinos Instituta Vladi FBiH u procesu izrade Strategije odnosi se na stručno-konsultativnu podršku.

Za Katarinu

Federalno ministarstvo  kulture i sporta je zajedno sa Institutom 2013. godine uradilo Analizu stanja i potreba mladih Federacije BiH na osnovu  kojeg je u započeo proces izrade strategije. U cilju razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Strategije prema mladima, Radna grupa Vlade FBiH će na dvodnevnom događaju „Dijalog: Strategija prema mladima FBiH“,  otvoriti dijalog sa interesnim stranama kako bi se čula mišljenja i prijedlozi za ovaj važan dokument za mlade u FBiH.

Dvodnevni događaj “Dijalog: Strategija prema mladima FBiH” je namijenjen organizacijama mladih, organizacijama civilnog društva koje se bave mladima i vijećima mladih u cilju dijaloga za razvoj federalne strategije prema mladima.

Događaj će okupiti oko 80 učesnika/ica iz relevantnih organizacija i institucija kako bi ostvarile dijalog o strategiji prema mladima. 

Dodatne informacije možete dobiti i putem telefona  +387 33 778 770  ili na email Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Prijave se primaju do 20. maja 2015. g. do 16.00 sati isključivo putem online prijave OVDJE.

Više o događaju, javnom pozivu i načinima prijave čitajte #dijalogSPM

5. 3. 2015. g. članovi/ice Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH bili su u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj. Studijsku posjetu organizirao je Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta.  Cilj studijske posjete bila je razmjena iskustava u donošenju i primjeni strategije prema mladima te saznanja o poteškoćama prilikom implementacije strategije. Tokom studijske posjete, članovi/ice Radne grupe sastali su se s predstavnicima/ama Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske kao i s predstavnicima/ama Mreže mladih Hrvatske.

Prvi sastanak održan je u Ministarstvu socijalne politike i mladih gdje su se članovi/ice Radne grupe sastali s pomoćnikom ministrice Hrvojem Sadarić, načelnicom Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj Dubravkom Marušić i voditeljicom Službe za  mlade Moranom Makovec. Predstavnici/e Ministarstva su upoznali članove/ice Radne grupe s procesima izrade tri Nacionalna programa djelovanja za mlade te ukazali na bitne razlike između procesa njihove izrade.

studijska posjeta 1

studijska posjeta 2

  • Prilikom izrade prvog strateškog dokumenta za mlade za period od 2003 – 2008 formirana je radna grupa od 25 članova/ica koju su činili naučnici/e, predstavnici/e tijela državne uprave kao i  6 predstavnika/ca omladinskih udruženja. Pokrenuta je kampanja pod nazivom Uključi se kao i brojni info punktovi koji su imali za cilj informiranje mladih, ali su također bili odličan mehanizam koji je omogućavao dobivanje povratne informacije o potrebama mladih. U prvom Nacionalnom programu djelovanja za mlade nije bila predviđena evaluacija, što su u kasnijoj praksi izmijenili, kako bi bio jasan učinak ovako značajnog dokumenta.
  • U toku izrade drugog Nacionalnog programa djelovanja za mlade za period 2009 – 2013  Odlukom Vlade RH osnovan je Savjet za mlade kao međuresorno savjetodavno tijelo Vlade sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade. U ovom tijelu sudjeluju predstavnici/e ministarstava i omladinskih udruženja.
  • U procesu izrade trećeg Nacionalnog programa za mlade za period 2014 – 2017 na inicijativu naučnika/ca prvi put je vršeno istraživanje o potrebama, problemima i potencijalima mladih na uzorku od 2000 ispitanika/ca. Također, održano je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da su online konsultacije bile otvorene 30 dana te su svi zainteresirani mogli dostaviti svoje primjedbe i prijedloge. Za program djelovanja svake godine piše se provedbeni program u okviru svake institucije. Uvedena je obaveza izrade vanjske evaluacije. Evaluacija se vrši neposredno pred kraj razdoblja strategije, kako bi se u zadnjim mjesecima još uvijek mogle izvršiti određene korekcije. Predstavnici/e ministarstva smatraju da je proces izrade trećeg Nacionalnog programa za mlade omogućio najviši stepen sudjelovanja mladih u njenoj izradi.

Tokom sastanka u Ministarstvu, članovi/ice Radne grupe iz FBiH predstavili su aktivnosti koje su do sada izvršene, a naročito je istaknut značaj analize problema i potreba mladih koja je bila polazni korak za izradu Strategije prema mladima FBiH. Osim toga predstavljen je i Zakon o mladima FBiH i pozitivne promjene koje je ovaj Zakon donio. Naročito je naglašen značaj općinskih nivoa vlasti koje imaju mnoge obaveze u pogledu implementacije Zakona.

Drugi sastanak održan je u prostorijama nevladine organizacije Zelena akcija s predstavnicima/ama Mreže mladih Hrvatske. Mreža mladih Hrvatske je savez 69 nevladinih organizacija mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao krovna organizacija mladih. Predsjednik upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske Marko Boko i voditeljica programa politike za mlade Petra Pekica razgovarali su s članovima/icama Radne grupe o prednostima i manama Nacrta zakona o mladima RH te su istakli da smatraju da nevladin sektor u Republici Hrvatskoj još uvijek nije spreman za donošenje takvog zakona. Također, predstavnici/e Mreže su istakli svoj značaj u procesu izrade nacionalnih programa za mlade.

studijska posjeta 3

Članovi/ice Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH su tokom studijske posjete imali priliku da čuju mnoge primjere dobre prakse koje mogu koristiti u svom daljnjem radu. Trenutno predstavnici/e rade na izradi strateških ciljeva i rezultata koje žele postići u okviru svojih institucija u narednom periodu, što će činiti tekst buduće Strategije prema mladima. Podsjećamo, Institut za razvoj mladih KULT rješenjem Vlade FBiH zadužen je za konsultativno - tehničku pomoć u procesu izrade Strategije.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search