#EU

Javni poziviJavni poziviPodrška kroz grantovePozivi za suradnju

Javni poziv za lokalne građanske inicijative – Pokreni lokalnu inicijativu za mlade i sa mladima!

POZADINA JAVNOG POZIVA Javni poziv se objavljuje u okviru projekta “Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima“ kojeg finansira Evropska unija a implementira...

Javni poziviPozivi za suradnju

JAVNI POZIV INSTITUCIJAMA VLASTI DA SE PRIJAVE ZA PODRŠKU U IZRADI I PROVEDBI POLITIKA PREMA MLADIMA U BIH

Institut za razvoj mladih KULT, Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske (M.O.C.A.R.T.) i Vijeće mladih Federacije BiH,  pozivaju institucije...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladimaZakon o mladima

Bosansko-podrinjski kanton će dobiti prvu strategiju prema mladima

U cilju ostvarivanja sistemske brige o mladima još jedna institucija je odlučila krenuti u proces izrade strategije prema mladima. Ministarstvo za obrazovanje, mlade,...