Održana 20. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH

Na 20. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2015. godine.

Prihvaćen je Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu.

 

Primljena je k znanju Informacija institucija BiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz izvještaja o obavljenim revizijama učinka o temama: „Energetska efikasnost u institucijama BiH“, „Izdaci za sudske sporove“ i „Uspostavljanje javnih unutrašnjih kontrola u institucijama BiH (PIFC)“. Usvojen je zaključak kojim se od gore navedenih institucija BiH zahtijeva da u cjelini, bez odgađanja realizuju preporuke Ureda za reviziju institucija BiH povodom naprijed navedenih revizija učinka. Također, usvojen je zaključak kojim Komisija za finansije i budžet Doma naroda traži od institucija BiH koje nisu postupile prema zaključcima Doma naroda PSBiH, a u vezi s izvještajima o revizijama učinka: „Energetska efikasnost u institucijama BiH“ i „Uspostavljanje javnih unutrašnjih finansijskih kontrola u institucijama BiH“, da do 10. septembra 2016. godine informiraju Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, putem Ureda za reviziju institucija BiH, o realizaciji predmetnih zaključaka, a koji se odnose na planirane i preduzete aktivnosti povodom navedenih revizija učinka. Usvojen je i zaključak kojim se institucijama BiH nalaže da Informaciju dostave u tabelarnom prikazu na način da jasno naznače: naziv preporuke iz izvještaja, planirane i preduzete aktivnosti na realizaciji preporuke, nosioce aktivnosti, rokove za realizaciju i stepen realizacije (realizirano, djelomično realizirano, realizacija u toku, nije realizirano – u kom je slučaju potrebno navesti jasne razloge zbog čega nije realizirano). Na kraju, zaključeno je da Ured za reviziju institucija BiH, po isteku roka iz prethodnog zaključka, dostavi Komisiji cjelovitu informaciju o provođenju ovoga zaključka.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Uncategorized @bs

Mladi su spremni aktivno raditi na rješavanju problema i izazova

Nakon Ljetnog kampa aktivizma u augustu 2023. g., Institut za razvoj mladih...

MentorstvoProcjena organizacijaUncategorized @bs

Institut kao mjesto inspirativnih posjeta, ljudi, druženja i učenja

Danas su nas posjetile predstavnice Udruženja građana Agora. U vrlo pozitivnoj i...

Ljudska pravaOrangeDayRad s mladimaUncategorized @bs

Kako se pridružiti inicijativi povodom 16 dana aktivizma?

Pridružite se izazovu #16Ku16dana, inicijativi kojom obilježavamo #16dana aktivizma protiv rodno zasnovanog...

Uncategorized @bs

Kroz narandžasti objektiv: Godišnji izvještaj za 2022. godinu

  Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja grubi oblik kršenja osnovnih ljudskih...