Održana 14. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Na 14. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. 

Predloženom izmjenom Zakona predviđeno je brisanje člana 48. Zakona o plaćama i naknada u institucijama BiH. U članu 48. Zakona propisano je da „izabrani funkcioneri i nosioci funkcija, nakon prestanka javne funkcije, imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uvjete za penziju, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka funkcije“, kao i to da „naknada obuhvata osnovnu neto platu sa dodatkom za minuli rad i poreze i doprinose u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast“. 

Usvojen je, sa preporukama, Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Transparentnost rada institucija BiH“. Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Domu naroda PSBiH, a kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci izvijesti Komisiju o planiranim i poduzetim aktivnostima na implementaciji preporuka iz Izvještaja, te da o poduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH. 

Komisija je usvojila, sa preporukama, Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje carinskim terminalima“. Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Domu na izjašnjavanje, kojim se zadužuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH da, u roku od šest mjeseci, izvijeste Komisiju o planiranim i poduzetim aktivnostima na implementaciji preporuka iz Izvještaja, te da o poduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH. 

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za 2015. godinu, kao i Orijentacijski radni plan za 2016. godinu. 

Prihvaćena je Informacija sekretara Komisije za finansije i budžet o realiziranim zaključcima Komisije za 2015. godinu. Usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Ured sekretara Komisije da za svaku pojedinačnu tačku iz Informacije, gdje stepen realizacije nije na zadovoljavajućem nivou, pripremi urgencije za institucije koje su zadužene za realizaciju, te da se o istom upozna i Kolegij Doma. 

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

MentorstvoProcjena organizacijaUncategorized @bs

Institut kao mjesto inspirativnih posjeta, ljudi, druženja i učenja

Danas su nas posjetile predstavnice Udruženja građana Agora. U vrlo pozitivnoj i...

Ljudska pravaOrangeDayRad s mladimaUncategorized @bs

Kako se pridružiti inicijativi povodom 16 dana aktivizma?

Pridružite se izazovu #16Ku16dana, inicijativi kojom obilježavamo #16dana aktivizma protiv rodno zasnovanog...

Uncategorized @bs

Kroz narandžasti objektiv: Godišnji izvještaj za 2022. godinu

  Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja grubi oblik kršenja osnovnih ljudskih...

Uncategorized @bs

Javni poziv institucijama vlasti za podršku u provedbi istraživanja i izradi nacrta strateškog dokumenta za mlade

Institut za razvoj mladih KULT poziva institucije vlasti u Bosni i Hercegovini...