­­­­­Kada pravosuđe bude bolje radilo svoj posao, građani će imati više hrabrosti da prijave korupciju

“Kada je riječ o zviždačima i njihov zaštiti, problem što pravosudne institucije ne rade svoj dio posla. Apel pravosuđu – građani zbog sporosti pravosuđa nemaju povjerenja u sistem i ne prijavljuju korupciju. Kada te institucije budu bolje i efikasnije radile svoj posao, onda će i ljudi biti sigurniji i hrabriji da prijavljuju korupciju”, poručio je Emir Kustura, projekt koordinator u Centrima civilnih inicijativa.

Još koncem 2019. godine Reinhard Priebe predstavio je izvještaj o vladavini prava u BiH. Navedeno je da se pravosuđe ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije. Od tada se stanje nije popravilo.

“Svjesni smo da moramo prvo raditi na izmjenama legislative i zaštiti ljudi koji prijavljuju korupciju i nadamo se da će biti neki pomak u tom smjeru. Transparency International trenutno kroz USAID-ov projekat radi na izmjenama legislative i zaštiti prijavitelja korupcije. Trebamo krenuti i od sebe i od svoje lokalne zajednice. Korupcija se ne dešava samo u institucijama vlasti, javnim preduzećima, korupcija je svuda oko nas. Kada neko želi da nam uzme rijeku zato što pogoduje nekome, i to je korupcija. Kad nam neko oduzima čist zrak, i to je korupcija. Također, kada ste primorani dati novas da biste dobili zaposlenje. Nažalost, generacije i generacije u BiH su odrasle u ogromnom prisustvu korupcije, prešlo je u genetski kod. To moramo mijenjati i zato mladi, na njima je snaga i moraju ustati i dići svoj glas”, naglašava Emir Kustura, projekt koordinator u Centrima civilnih inicijativa.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 6

Istraživanja koja su provedena u BiH, a i istraživanje koje je uradio Institut za razvoj mladih KULT, ukazuju na činjenicu da je jedan od većih razloga odlaska mladih upravo korupcija. Generalno, cjelokupna slika je veoma loša, korupcijom su pogođene sve oblasti i segmenti života u Bosni i Hercegovini, a posebno oblast zapošljavanja. 

Kako mladi mogu pomoći?

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš! – Uloga mladih u borbi protiv korupcije, događaj je koji je danas okupio mlade aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija i udruženja koje rade s mladima na području Kantona Sarajevo, s ciljem boljeg razumijevanja uloge mladih u borbi protiv korupcije. Kroz diskusiju i razmjenu informacija i mišljenja, naši gosti iz Centra za istraživačko novinarstvo, Centara civilnih inicijativa, Regionalne Antikorupcijske inicijative i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, nastojali su motivirati mlade i podstaći ih na proaktivan angažman u borbi protiv korupcije.

“Uvijek smo uključivali pitanja edukacije i proaktivnog učešća mladih ljudi, kao jednog od osnovnih stubova društva. Istrajnim sistemskim radom sa najznačajnijim dijelom populacije na čijem znanju i aktivizmu će ostati ovo društvo Agencija sprovodi dugogodišnji i već tradicionalni projekat javnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola, koji uključuje aktivizam nastavnog kadra i učenika”, zaključila je Tahani Komarica, viši stručni saradnik za razvoj i provođenje edukativnih programa u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 2

Aktivisti i predstavnici omaldinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima su saglasni da je primarno obrazovanje mladih o korupciji, njenim pojavnim oblicima i načinima borbe u suzbijanju korupcije.

Dodatno, mladi smatraju da se korupcijom trebamo baviti na nivou lokalne zajednice, tražiti odgovore od nadležnih o svim nepravilnostima koje se uočavaju, bilo da se radi o uslugama institucija vlasti, ili infrastrukturi u zajednici.

Uloga medija i nevladinih organizacija je izuzetno važna, a još važnija je njihova dosljednost u borbi protiv korupcije i informiranja građana.

Oblasti koje su najpogođenije korupcijom iz percepcije učesnika današnjeg događaja su obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje.

Mladi su vrlo važna karika u borbi protiv korupcije, a kako i sami kažu, ako su dobro organizirani, njihov utjecaj će biti značajno veći.

“Danas sam imala priliku zajedno sa drugim mladim ljudima iz raznih omladinskih organizacija, podijeliti svoje stavove i mišljenja u vezi sa borbom protiv korupcije. Iako na prvu ovo nije tema koja je najatraktivnija za mlade ljude, kroz današnju diskusiju sam uvidjela koliko zapravo možemo doprinijeti u ovoj borbi i koliko je važno naše učešće. Odgovornost zviždača može biti velika, stoga nam je ponekad lakše kao grupa istupiti i prijaviti korupciju. Važno je i da govorimo o pozitivnim primjerima promjena nakon prijavljivanja korupcije, te na taj način pokazujemo mladim ljudima da ipak vrijedi prijaviti. Korupcija nije dio našeg mentaliteta i ne smijemo dopustiti da kao takva ima opravdanje”, kaže Amila Čengić iz  Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo.

“Institut za mlade KULT je organizacija sa kojom sam sarađivao na nekim od omladinskih projekata i zaista su iskustva uvijek bila više nego ispunjena. Ovoga puta odazvao sam se kao pripadnik mladih, ali i kao neko ko može dati prizmu NGO sektora o određenoj temi. Sama tematika današnjeg događaja bila je korupcija. Složit ćemo se, rekao bih zasigurno, da je jedan od razloga odlaska mladih upravo korupcija koja opstruira napredak mladih, ali i cijelog društva. Sagovornici su bila eminentna imena istraživačkog novinarstva, međunarodni predstavnici različitih inicijativa i upravo oni preko kojih zapravo i saznajemo o mnogim aferama, nelegalnim radnjama i slično. Sam koncept današnjeg događaja je potpuno moderan i prilagođen mladima, što je u konačnici i rezultiralo “plodnom” diskusijom i odličnim raspoloženjem svih prisutnih”, zaključuje Emin Alić iz Fondacije Muharem Berbić.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 4

Borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH ometa nedostatak usklađenosti zakonodavstva, te neadekvatna institucionalna saradnja i koordinacija. Prema svim izvještajima Evropske komisije, ali i GRECO – Group of States Against Corruption  koje predstavlja nadzorno tijelo Evropske komisije za borbu protiv korupcije, utvrđeno je da BiH mora načini konkretne korake u borbi protiv korupcije. Korupcija nije jeftina. Naprotiv, ona iziskuje politički trošak u smislu da podriva sistem demokratije i vladavine prava, troši javne finansije, odbija investitore i najviše utječe na nepovjerenje građana prema institucijama vlasti, političkom sistemu i liderima. BiH bi trebala usvojiti i provoditi zakone koji reguliraju oblast sukoba interesa i zaštititi zviždače, osigurati efektivnost rada anitkorupcijskog tijela, harmonizirati i urediti legislativu, te graditi kapacitete za javne nabavke.

Inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo bavi se pitanjima uređenja strateškog okvira za borbu protiv korupcije, politikom upravljanja sukobom interesa u institucijama vlasti u Kantonu Sarajevo i informiranjem i edukacijom građana, a posebno mladih o štetnosti korupcije.

Današnji događaj za mlade organizirali smo uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *