Javni poziv za obuku Uči, misli i djeluj!  za omladinske političke lidere/ice

JAVNI POZIV

za obuku Uči, misli i djeluj!  za omladinske političke lidere/ice

(UMiDp) Generacija 3

Broj javnog poziva:  17.01.0-N2.1-4182 

 

SAŽETAK JAVNOG POZIVA

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere/ice, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice (u daljnjem tekstu: UMiDp). Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike/ce za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti – 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI)

Planirani raspored održavanja modula obuke UMiDp je sljedeći:

  • Modul I – 19-23. 2. 2020. g.
  • Modul II – 1-5. 4. 2020. g.
  • Modul III – 27-31. 5. 2020. g.

Raspored održavanja modula obuke UMiDp nije konačan i Institut zadržava pravo na njihovu izmjenu. Mjesta održavanja modula će Institut naknadno dostaviti polaznicima/ama. Tokom trajanja modula planirano vrijeme rada je od 09.00 do 18.00 sati s izuzećem prvog i zadnjeg dana zbog dolaska i odlaska polaznika/ca.

Kriteriji za prijavu

  1. Starosna dob podnosioca/teljice prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
  2. Podnosilac/teljica prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
  3. Podnosilac/teljica prijave nije ranije pohađao/la obuku UMiDp.
  4. Podnosilac/teljica je državljanin/ka Bosne i Hercegovine.
  5. Podnosilac/teljica nije ranije kažnjavan/na niti se protiv nje/njega vodi krivični postupak.
  6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija 

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije: 1) Curriculum Vitae (CV), 2) članska karta političke stranke čije je podnosilac prijave član/ica ili druga dokumentacija koja potvrđuje članstvo, 3) popunjen prijavni obrazac (online). 

Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Prijava 

Rok za prijavu je produžen do 26. 1. 2020. godine od 23.59 sati.

Prijave dostaviti putem online obrasca, koji se nalazi na: https://mladi.org/myURL/umidp3generacija

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na samir.mahmic@kultbih.org, (Predmet/subject: Upit, 17.01.0-N2.1-4182) ili putem telefona na +387 33 778 765.

Kompletan tekst Javnog poziva dostupan je na ovom linku.

Obuka se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave