sastanak masser

Improving human rights in the business sector was the topic of the meeting held between representatives of the Institute for Youth Development KULT and the company “Messer - Gases for life”.

The meeting was held on April 25, 2019 as a part of an initiative implemented by the Institute and funded by the European Union.

During the meeting “Messer” presented their examples of good practice with regards to respect of human rights, socially responsible business and corporate volunteering. Representatives of “Messer” presented the Messer Group “Code of Conduct, which is based on UN’s 10 Guiding Principles. The Code defines the rights of “Messer” employees, defines the safety regulations within the company, environmental issues, security of data, client and employee crisis management, fighting corruption. 

During the meeting, a representative of “Messer” presented the trainings they hold for their employees, which include workplace safety, foreign language courses, team building and professional training.

Representatives of the Institute will actively cooperate with representatives of “Messer” on implementing the initiative “Improving Human Rights in the Business Sector in BiH”.

jasminmladen2

U Bosni i Hercegovini često se govori o nedovoljnom poštivanju osnovnih ljudskih prava u privrednom sektoru. O radnicima i radnicama govori se kao o nedovoljno zaštićenoj kategoriji, no zvaničnih podataka o stvarnom stanju nema.

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u ovom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji sa partnerima pokrenuo  inicijativu za Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru.

Ugovor o partnerstvu sa udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je potpisan 11. februara 2019. godine u Sarajevu, a podrška na projektu su kompanija Coca Cola BiH i  Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH.

Šta je cilj inicijative?

Namjera inicijative je  promovisati načela o poslovanju i ljudskim pravima u BiH. Istovremeno se želi pokrenuti politički i institucionalni dijalog o izradi državne agende o poslovanju i ljudskim pravima.

Kako?

Cilj je promovisati i zagovarati provedbu programa za korporativno volontiranje koji pomažu bh. preduzećima u zaštiti ljudskih prava te podržavaju pristup marginaliziranih grupa njihovim pravima.

U okviru inicijative bit će realizovano i istaraživanje o poštivanju ljudskih prava u bh. privrednom sektoru, a rezultati istraživanja poslužili bi kao polazna osnova kreiranja smjernica koje će voditi ka poboljšanju stanja u ovoj oblasti.

Search