Donosimo savjete za efektivan i efikasan rad s volonterima

Institut za razvoj mladih KULT održao je i sedmi NVO MeetUp o temi Rad sa volonterima – inspiracija i motivacija za organizacije.

Preporuke koje slijede u nastavku teksta nastale su u razgovoru sa Elmom Adanalić Begluk, koordinatoricom HR tima u Udruženju “Ruku na srce”, Sahibom Srnom, pomoćnicom direktorice u Udruženju “Zemlja djece u BiH”, Almom Ramić, predsjednicom Upravnog odbora Omladinskog Pokreta REVOLT i Šefkom Mulamustafić, koordinatoricom volonterskih aktivnosti i projekata u Udruženju Pomozi.ba.

  • Strateški pristupite radu s volonterima – neka vizija bude jasna!

Strateški pristup u radu s volonterima izdvaja se kao jedna od ključnih komponenti za postizanje uspješnog i učinkovitog rada s volonterima. Kada volonteri jasno razumiju svrhu svog doprinosa, osjećaju se povezano i motivirano. Da bi to bilo ostvarivo organizacija treba imati jasnu viziju s kojom se volonteri mogu lako poistovjetiti. To kod volontera stvara osjećaj povezanosti i motivacije za doprinos u ostvarivanju ciljeva organizacije, te potiče angažman volontera na dubljem nivou, čime se gradi snažna volonterska zajednica koja predstavlja snagu pozitivnih društvenih promjena.

  • Uključite volontere u procese odlučivanja i dajte im na važnosti.

Aktivno uključivanje volontera u donošenje odluka daje osjećaj uvažavanja i poštivanja volonterskog statusa u organizaciji. Dopuštajući volonterima da učestvuju u definiranju vizije, postavljanju ciljeva te planiranju aktivnosti, programa, projekata, ali i rada organizacije, organizacije potiče osjećaj pripadnosti i motivaciju među volonterima. Ovaj pristup stvara okruženje gdje volonteri doživljavaju svoj doprinos kao važan, što rezultira dugoročnom lojalnošću prema organizaciji i poboljšava nivo motivacije za doprinos njenom radu.

  • Dajte priliku vašim korisnicima da postanu volonteri organizacije. Oni najbolje poznaju vrijednost koju ima rad organizacije.

“Otvorite vrata zajednici tako što ćete omogućiti korisnicima da postanu volonteri”, predlažu panelistkinje NVO Meeu-up-a. Time ćete stvoriti dublju veza između organizacije i zajednice. Uključivanjem bivših korisnika u volonterske aktivnosti, organizacija iskazuje povjerenje i prepoznaje vrijednost njihovog doprinosa. Ova prilika ne samo da jača povezanost s korisnicima već i daje prostor za proaktivno razumijevanje misije i rada organizacije, stvarajući održivu osnovu za volonterski angažman utemeljen na dubokom poštovanju i razumijevanju.

  • Osigurajte mentorsku podršku volonterima i pomozite im da se educiraju.

Kvalitetna obuka i rad s volonterima, te ulaganje u edukaciju i obuku volontera značajno doprinosi postizanju dugoročne uspješnosti i održivosti volonterskih programa. Kroz mentorski pristup, organizacije mogu stvoriti poticajno okruženje u kojem volonteri, ne samo da stječu nova znanja već i imaju priliku primijeniti ih u stvarnim situacijama. Ova vrsta edukacije doprinosi razvoju znanja kod volontera kako da urade postojeće zadatke, ali gradi i temelj za njihov dalji osobni i profesionalni razvoj. Time se potiče i osigurava angažiranost volontera na visokom nivou, kao i unapređenje ukupnih kapaciteta organizacije.

  • Nagradite volontere!

Nagrađivanjem volontera dajete na značaju njihovoj dragocjenoj ulozi u organizaciji. Organiziranje posebnih aktivnosti, događanja ili radionica isključivo za volontere stvara osjećaj zajedništva i važnosti njihovog doprinosa. Nagrade volonterima ne moraju biti materijalne prirode. Volonterima aktivistima su jednako važne i nematerijalne nagrade, poput priznanja za urađeni posao, mogućnost dodatnog usavršavanja kroz učešće na konferencijama, panelima, radionicama, putovanja i sl.

Jedan od mehanizama transparentnog procesa nagrađivanja može biti kroz sistem bodovanja koji pruža volonterima priliku da skupljaju bodove na temelju svog angažmana. Ti bodovi mogu služiti kao osnova za dodatne privilegije, priznanja ili učešće u posebnim projektima, potičući ih na kontinuirani doprinos i izgradnju zajednice unutar organizacije.

  • Pratite potrebe i interese koje imaju volonteri.

Motivacija volontera često proizlazi iz ličnih interesa koji se ostvaruju kroz volontiranje, smatraju panelisti. Za organizaciju je važno da naglasi kako volonterski angažman u organizaciji doprinosi ličnom razvoju, stjecanju novih vještina, izgradnji samopouzdanja, umrežavanju i sl. U komunikaciji s volonterima važno je predstavljati prednosti koje volonteri imaju od angažmana. Ne žele svi volonteri usavršavanje i nove vještine. Nekada je za volontere dovoljno da se osjećaju cijenjeno, priznato, uvaženo i uključeno u zajednicu. Stoga, organizacije bi trebale provoditi i periodične evaluacije kroz koje će dobiti jasniju sliku što volonteri žele od volontiranja te prilagodili aktivnosti i zadatke prema tim potrebama. Volonterska motivacija dolazi zahvaljujući osjećaju važnosti i smisla vlastitog doprinosa, stoga je važno kontinuirano istraživati kako volontiranje može zadovoljiti lične ciljeve osoba koje volontiraju.

  • Bilježite interese, vještine i preferencije volontera u bazi volontera.

Sistemsko bilježenje interesa, vještina i preferencija volontera omogućava organizaciji brzu i i efikasnu mobilizaciju volontera u kriznim situacijama. Stoga, se organizacijama savjetuje da imaju baze podataka koje pružaju uvid u specifična područja ekspertize svakog volontera, olakšavajući prilagodbu njihovih vještina potrebama određenog trenutka. Ovakav pristup doprinosi jačanju motivacije volontera, jer se osjećaju prepoznatim i korisnim u specifičnim kontekstima u kojima mogu pružiti najviše doprinosa, čime se dodatno potiče njihova dugoročna predanost volonterskom radu.

  • Uključite u volonterske aktivnosti osobe treće životne dobi, oni su volonterski potencijal

Starije osobe često imaju bogato iskustvo, znanje i mudrost koje mogu biti značajne za djelovanje i rad organizacije zbog čega se preporučuje njihovo uključivanje u volonterske aktivnosti. Angažiranjem osoba treće životne dobi u volonterske projekte, organizacija ne samo da profitira od njihovih specifičnih vještina, već i doprinosi stvaranju inkluzivnog okruženja. Naime, osobe treće životne dobi često imaju više slobodnog vremena, te su stoga voljni i sposobni pružiti doprinos volonterskim aktivnostima.

  • Neka volonteri vide od vas „kako to treba“!

Kako biste inspirisali volontere postanite primjer motivacije i predanosti volonterskom radu. Kroz svoje ponašanje, podršku i posvećenost, stvarate radnu atmosferu utemeljenu na uzajamnom poštovanju i timskom duhu. Vaša predanost postavlja temelj za radnu etiku i vrijednosti koje želite promovirati unutar organizacije. Biti uzor znači ne samo govoriti o vrijednostima, već ih živjeti svakodnevno. Tako ćete  potaknuti volontere da se identificiraju s tim vrijednostima i aktivno ih prakticiraju u svom volonterskom angažmanu.

  • Ostvarite saradnju sa obrazovnim sektorom, promovirajte volonterizam u školama.

Potičite saradnju s obrazovnim sektorom kako biste promovirali kulturu volonterizma među učenicima. Organizirajte predavanja, radionice ili projekte u saradnji sa školama kako biste podigli svijest o društvenoj odgovornosti i potaknuli mlade generacije da se aktivno uključe u volonterske aktivnosti. Ovaj oblik saradnje pruža obostranu koristi, jer jača vezu između organizacije i lokalne zajednice te potiče mlade ljude na aktivno sudjelovanje u volonterskim inicijativama.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related news