213760061 327318669133413 5360659587494366744 n

Na inicijativu Demokratske organizacije mladih Velika Kladuša u petak, 9. jula 2021., održan je sastanak u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a na kome je razgovarano o provedbi Strategije prema mladima USK 2018-2022 koja je kreirana uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, te o koracima koje je neophodno poduzeti u pravcu izrade novog strateškog dokumenta.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search