Sa mladima o volontiranju na Akademiji poslovnih vještina

Predavanjem „Volontiranje i volonterske prilike u Bosni i Hercegovini“ u okviru Akademije poslovnih vještina (Business Skills Academy 2021.) Institut za razvoj mladih KULT započeo je obilježavanje Međunarodnog dana volontera i volonterki 2021.

 

Svrha predavanja bila je da se mladima približe osnovni principi i načela volontiranja, kao i vrijednosti koje volontiranje i volonterske aktivnosti imaju u svojoj srži. Pored toga, učesnici i učesnice su imali priliku čuti kako važeći zakoni u Bosni i Hercegovini definiraju i tretiraju oblast volontiranja, kao i koji su to mehanizmi zaštite volontera od potencijalne zloupotrebe. Volonteri i volonterke se, nažalost, zbog načela besplatnosti volontiranja nerijetko zloupotrebljavaju na način da se angažiraju na pozicije koje mijenjaju uposlenike i/ili se posmatraju kao „besplatna radna snaga“ zbog čega je neophodno promovirati i educirati sve koji volontiraju o pravima i obavezama volontera i organizatora volontiranja.

Tokom predavanja učesnici koji imaju volonterska iskustva podijelili su utiske da volontiranje još uvijek nije dovoljno prepoznato od strane njihovih lokalnih zajednica, niti od strane društva. Zajednički zaključaj je da moramo raditi na promociji volontera i volonterskih prilika u istoj mjeri u kojoj moramo raditi i na poboljšanju oblasti volontiranja.

Novija istraživanja pokazuju da mladi u BiH volontiraju i volontiranje prepoznaju kao alat pomoću kojeg je moguće ostvariti pozitivne promjene u društvu, ali i da često smatraju da u njihovom okruženju nema dovoljno prilika o čemu je takođe bilo razgovora u okviru predavanja.

Pored predavanja na temu volontiranja, učesnici i učesnice su imali priliku čuti i učiti od predavača koji su govorili o preduzetništvu i razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini,  te čuti priču o uspjehu popularnog sarajevskog hip-hop sastava Helem nejse.

Akademiju poslovnih vještina (Business Skills Academy 2021.) organizira i realizira Udruženja studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC koje u fokusu djelovanja ima kreiranje prilika za internacionalne razmjena i stručne prakse, kao i organizaciju događaja poput Youth Speak Foruma i Business Skills Academy.

Institut za razvoj mladih KULT i AIESEC će i u budućnosti nastaviti sa zajedničkim aktivnostima u svrhu unaprjeđenja položaja mladih u bh. društvu što je ozvaničeno i potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search