Briga o mladima od općeg je interesa za Brčko distrikt BiH, a ostvaruje se, između ostalog, donošenjem i provedbom strategije za mlade, dokumenta koji uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve kao i mjere za realizaciju navedenih ciljeva. Donošenje strateškog dokumenta za mlade obaveza je svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i Brčko distrikta BiH.

Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT održali su 28. decembra 2021. godine u Ilijašu obuku za anketare i anketarke, koji će u narednom periodu provesti istraživanje o položaju i potrebama mladih u dobi od 15 do 30 godina u ovoj općini.                                                                                                                              

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search