gradačac1

„Five days to make changes“, naziv je kampa koji je od 15. do 19. augusta 2018. godine održan u Gradačcu u organizaciji Vijeća mladih Općine Gradačac, Udruženja KULT iz Gradačca i Lokalnim timom Gradačac Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Sada već tradicionalni AktivKULT kamp okupio je 20 mladih iz Živinica, Lukavca, Banovića, Maglaja, Tuzle, Brčkog i Gradačca koji su tokom pet dana imali priliku učiti o liderstvu, timskom radu, javnom zagovaranju, komunikacijama, lokalnim građanskim inicijativa, ali i razmijeniti svoja dosadašnja iskustva.

Pored svih radionica i aktivnog rada, učesnici/ce su imali priliku upoznati se sa kulturno-historijskim znamenitostima Gradačca i prirodnim ljepotama.

gradačac2

ulice Vares 1

Vareš nije grad duhova, poručili su mladi iz Vareša okupljeni oko udruženja „Inicijativa“ koji imaju za cilj vratiti svom gradu duh mladosti i kroz različite aktivnosti pokazati sugrađanima, ali i široj javnosti, kakvu mladost ovaj grad ima.

Vareš ima značajne kulturno-historijske znamenitostima i mladi su ih odlučili promovisati. Za početak su odlučili ulicama svog grada dati novu dimenziju. Sada, svaka od ulica priča svoju priču. Nazivi ulica i priče koje ih prate ispisani na tablama, što će predstavljati dodatnu turističku atrakciju u gradiću koji iz dana u dan posjećuje sve veći broj turista.

Mladi aktivisti/kinje smatraju da će na ovaj način podići svijest građana o važnosti njihovog grada, kako nekada tako i sada. Historija jednom ispisana ne treba biti zaboravljena i njihova želja je da se svi prisjete koliku važnost ova mala općina ima za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, glavni i najvažniji cilj ovog projekta je orijentacija građana i posjetilaca u prostoru.

ulice vares 2

Doprinos u poboljšanju turističke ponude dao je i Institut za razvoj mladih KULT koji je inicijativu mladih podržao u okviru realizacije Lokalnih građanskih inicijativa na području cijele Bosne i Hercegovine. Institut je podržao ideju mladih da njihov grad zaslužuje da ima ovakva kulturna obilježja, jer dok su u većim gradovima table sa imenima ulica uobičajena pojava koju mogu vidjeti, u Varešu toga nema.

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

LGI1

Iscrtavanje murala sa porukama pomirenja, osmijeh na licima djece sa poteškoćama u razvoju, ulice koje pričaju legende, igrališta, kreacije invalidnih osoba, samo su neki od rezultata nastalih kroz realizaciju Lokanih građanskih inicijativa u petnaest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Lokalne građanske inicijative koje su u proteklom periodu realizovale organizacije iz Nevesinja, Stoca, Blažuja, Gradačca, Ugljevika, Bosanske Krupe, Visokog, Vareša predstavljene su 27. jula u Sarajevu, a inicijatori/ke inicijativa podijelili su dosadašnja iskustva.

Inicijative koje su mladi ljudi prepoznali kao problem ili nedostatak u svojim lokalnim zajednicama, kroz aktivan angažman mladih ljudi i podršku Insitutata za razvoj mladih KULT napokon su riješeni.

„Ova podrška bila je naš pokretač i naša odskočna daska. Danas smo donijeli i mladima iz drugih sredina pokazali proizvode koji su kroz našu inicijativu nastali, ali ima ono što se ne može ponijeti. To je osmijeh na licima djece za koju su radno-okupacione radionice organizovane, a koja u Vukosavlju nemaju mnogo dostupnih aktivnosti i sadržaja.“ – poručila je Milena iz Udruženje građana „Pruži mi ruku“ iz Vukosavlja koje pruža podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.

vukosavlje2

Zahvaljujući mladim ljudima i njihovim lokalnim građanskim inicijativana sada imamo školska dvorišta u ruralnim dijelovima BiH, bolje kulturne i sportske sadržaje, a pružena je i konkretna podrška osobama sa umanjenim intelektualnim sposobnostima.

Šta je zapravo Lokalna građanska inicijativa?

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

Institut za razvoj mladih KULT podržao je oko 13500 mladih u Bosni i Hercegovini i regiji u njihovim zajedničkim inicijativama za poboljšanje položaja mladih u društvu. U posljednjih 5 godina Institut je dodijelio preko 2.500.000 KM kroz grantove nevladinim organizacijama. Dokaz je to društvene osviještenosti i spremnosti građana/ki, posebno mladih, da budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

kino stolac

Mladi iz Stoca konačno su uživali u kino projekcijama. Članovi/ce Udruženje Koraci mladosti pokrenuli su inicijativu pokretanja otvorenog kina u ovom gradu, a projekcije su organizovane tokom sedam dana.

Istovremeno je pokrenuta i akcija prikupljanja potpisa za peticiju koja će biti upućena Općinskom vijeću, a koja se odnosi na  zahtjev za obnovu kino sale koja je neophodna ovom mjestu. U otvorenom kinu prikazani su poznati filmski naslovi, a projekcije su za sve građane bile besplatne.

kino stolac 2

Inicijativu osiguravanja korisnih i potrebnih sadržaja za mlade podržao je i Institut za razvoj mladih KULT, čija je misija osiguravanje kvalitetnijih uslova života za ovu populaciju. Provođenje inicijative Institut za razvoj mladih KULT podržao je u okviru realizacije Lokalnih građanskih inicijativa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

Search