TCP Kipar 2

U periodu od 28. do 30. septembra 2020. godine održan je Forum “Towards Collaborative Practice“ o socijalnim inovacijama i socijalnoj inkluziji u organizaciji Youth Board of Cyprus putem Zoom platforme. TCP Forum predstavlja međusektorski događaj koji istražuje potencijal rada s mladima i inicijative Erasmus+ za poticanje socijalnog preduzetništva i socijalnih inovacija među mladima.

MLE 1U periodu od 21. do 23. septembra 2020. godine održana je Regionalna konferencija Move.Link.Engage u organizaciji Beogradske otvorene škole putem Zoom platforme. Tema ovogodišnje konferencije bila je Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era.

Salto

O ulozi transnacionalne saradnje i evropskih programa za mlade u poticanju pozitivnih društvenih promjena, te razvoju omladinskog rada i omladinske politike i procesu evropskih integracija razgovaralo se u okviru Trećeg sastanka mladih iz Evrope i Zapadnog Balkana 9. juna 2020. g. u online okruženju. Prvobitno planiran kao trodnevni sastanak u Crnoj Gori u aprilu 2020. godine, sastanak je prilagođen virtuelnom jednodnevnom događaju.

web4jobs

Web4Jobs je one-stop-shop platforma koja mladim osobama sa područja Zapadnog Balkana nudi ažurirane informacije o mogućnostima zaposlenja, sticanja neformalnog i formalnog obrazovanja, karijernog usmjeravanja i samozapošljavanja odnosno pokretanja vlastitog biznisa. Platforma je kreirana sa ciljem da mladim osobama pomogne u njihovim pripremama za ulazak na tržište rada, ali i da poveže mlade ljude sa područja Zapadnog Balkana promovirajući mobilnost u oblasti obrazovanja i rada. Platformi se može pristupiti putem linka: www.web4jobs.info.

Search