slika2

Završna konferencija inicijative organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju (WeB4YES inicijative- Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support), održana je 17. i 18. decembra, putem online platforme.

Inicijativa WeB4YES provodi se uz podršku Evropske komisije, a predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT, koja je partner u ovoj regionalnoj inicijativi, kroz tri panela su uzele učešće i govorile o preduzetništvu i samozapošljavanju mladih, kao i o zagovaračkoj kampanji koju Institut provodi.

U toku konferencije održana su četiri panela:

1. Saradnja između organizacija civilnog društva i javnih vlasti na zapadnom Balkanu u politikama i procesima donošenja odluka u vezi sa zapošljivosti mladih:

​Kroz ovu sesiju razmatrani su ključni izazovi politike zapošljavanja mladih kako bi se mapirala područja potencijalne saradnje između OCD-a i javnih institucija u zemljama zapadnog Balkana i na taj način doprinijelo poboljšanju nezaposlenosti mladih. Govornici su istakli važnost učešća mladih u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, kao i djelovanju omladinskih organizacija kao predstavnika mladih na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Također istaknuta je važnost podrške lokalnim inicijativama koje predstavljaju glas mladih iz ranjivih grupa.

2. Zapošljivost na zapadnom Balkanu: ključni nalazi i preporuke

Mladi u zemljama zapadnog Balkana se suočavaju s brojnim poteškoćama u procesu tranzicije s obrazovanja na tržište rada. Jedna od ključnih prepreka s kojom se susreću je nedostatak vještina koje bi im pomogle u snalaženju u modernom i dinamičnom svijetu rada i dobivanju posla sa povoljnim uvjetima rada. Zapošljavanje mladih u zemljama zapadnog Balkana prepoznato je kao problem koji zahtjeva hitno djelovanje. Učesnici su iznijeli preporuke za zapošljavanje mladih, ali i izazove sa kojima će mladi biti suočeni usljed pandemije izazvane korona virusom. Na panelu je također predstavljena platforma WEB4JOBS, koja mladima sa Zapadnog Balkana pruža različite mogućnosti za istraživanje, obuke, poslove i razmjene.

3. Samo(zapošljavanje) - Preduzetništvo u zemljama zapadnog Balkana

Preduzetništvo mladih sve se više tretira kao jedan od vladinih strateških prioriteta, posebno u smislu rješavanja visoke stope nezaposlenosti mladih u svim zemljama zapadnog Balkana. Tokom ove sesije panelisti su govorili o preprekama na koje mladi nailaze prilikom pokretanja biznisa, preduzetničkom učenju i uvođenju preduzetništva u obrazovni sistem, ali i drugim koracima potrebnim za jačanje samozapošljavanja i preduzetništva mladih. 

4. Zagovaranje zapošljavanja i poduzetništva mladih: utjecaj organizacija civilnog društva na kreiranje javne politike

Tokom posljednje sesije panelisti su predstavili svoje zagovaračke kampanje provedene tokom projekta WeB4YES. Svi partneri ovog projekta, su na temelju socijalno-ekonomskih potreba mladih nezaposlenih građana ili mladih poduzetnika, kreirali program politike zagovaranja za svoju državu. Kampanje su provođene u cilju donošenja konkretnih politika koje imaju utjecaj na polju preduzetništva i zapošljavanja mladih. 

IMG 6499U sklopu inicijative organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih (WeB4YES- Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support), Institut za razvoj mladih KULT je organizirao jednodnevnu radionicu jačanja kapaciteta predstavnika jedinica lokalnih samouprava (JLS) u oblasti podrške razvoju biznisa mladih. Radionica je održana 8. decembra 2020. u hotelu Hills u Ilidži. 

Na radionici je predstavljen model podrške razvoju biznisa koji je Institut za razvoj mladih KULT zajednički provodio sa 8 jedinica lokalnih samouprava u BiH, a koji je rezultirao podrškom pokretanju preko 50 biznisa mladih. Radionici su prisustvovali predstavnici iz gradova: Cazin, Modriča i Jezero,  Novi Travnik, Vitez, Orašje, Jablanica, Novo Sarajevo, Maglaj, Breza, Ilidža i Domaljevac – Šamac.

Sabina Viteškić, pomoćnica načelnika za privredu i turizam, općine Ilidža, istakla je kako je Općina Ilidža koristila model podrške razvoju biznisa, kreiran od strane Instituta za razvoj mladih KULT, koji je imao značajan doprinos na uspješnost programa koji su provodili.

U sklopu radionice, kroz diskusiju i interaktivan rad, predstavljeni su ključni koraci u procesu podrške razvoju biznisa sa aspekta općina/opština/ gradova, te su analizirani  sastavni dijelovi modela podrške razvoju biznsa, njegove prednosti i nedostaci i mogućnosti primjene modela u ovim jedinicama lokalne samouprave (JLS). 

Iskustvo provođenja modela podrške razvoju biznisa mladih, sa prisutnim su podijelili gospodin Admir Pjanić, šef službe za privredu Cazina, te Alenka Ilovčević, načelnica odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Opštine Modriča.

Admir Pjanić istakao je da je Grad Cazin nakon uspješne saradnje sa Institutom za razvoj mladih KULT, ovu praksu prenio i na ostale programe podrške koje provode, te da je većina pokrenutih biznisa, njih 55 od ukupno 70, opstalo.

Alenka Ilovčević kaže kako je bitno da mladi pored finansijske imaju stručnu i mentorsku pomoć koja se pokazala kao jedan od presudnih faktora za opstanak biznisa mladih.

Radionica je organizirana u okviru Inicijative organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih (WeB4YES – Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support), podržane sredstvima Evropske komisije. 

 

Search